Skoleelever dekorerer små kister til kæledyr

16. juni 2012

Til redaktionen

Holstebro, 16. juni 2012

Vi fremsender pressemeddelelse for Bækmarksbro Kistefabrik A/S, som også producerer kæledyrskister i 5 størrelser og farver.

Mandag formiddag 18. juni besøger 5. klasse fra Naur-Sir Skole Bækmarksbro Kistefabrik A/S som led i deres undervisningsforløb den sidste måneds tid.

I er velkomne til at komme og lave reportage fra det usædvanlige besøg på arbejdspladsen, hvor eleverne deltager aktivt.

Kontaktpersoner er skoleleder Marianne Fløe Hestbjerg,tlf. 9611 5780 eller mobil 2160 6153. Indehaver af Bækmarksbro Kistefabrik A/S, Carsten Stendorf træffes på mobil 2127 7744 eller tlf. 9788 1311.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng i forbindelse med Bækmarksbro Kistefabrik A/S.

Yderligere oplysninger om Bækmarksbro Kistefabrik A/S fås ved henvendelse til Carsten Stendorf, tlf. 9788 1311 eller mobil 2127 7744.

Med venlig hilsen
Breitling Replica

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Tværfagligt forløb i billedkunst og kristendom på Naur-Sir Skole:

Skoleelever dekorerer
små kister til kæledyr

 

Det er altid svært at tage afsked med et kæledyr, som i lang tid har været en fast del af familien. Derfor fortjener kæledyret en værdig begravelse i sin helt egen personligt udsmykkede kiste.
Eleverne i 5. klasse på Naur-Sir Skole har som led i et tværfagligt forløb i billedkunst og kristendom arbejdet med begravelsesritualer i forskellige kulturer og undersøgt, hvorfor vi tager afsked med de døde på så mange forskellige måder rundt omkring i verden.
Én af opgaverne har været at male billeder på Mulberry Outlet UK

 

En særlig opgave

– Det har været et spændende og måske lidt anderledes forløb. Jeg blev kontaktet af kommunikationsbureauet Tilsted Com og Bækmarksbro Kistefabrik, der spurgte, om vi ville lave et billedkunstforløb, hvor eleverne skulle male motiver på kister til kæledyr. Det var en særlig opgave, som satte gang i en lang række spændende spørgsmål, som eleverne har arbejdet med, fortæller skoleleder Marianne Fløe Hestbjerg.
– Eleverne har talt om, hvordan de har begravet deres egne kæledyr, og at der er stor forskel på mennesker og dyr. Vi har også arbejdet med, hvad der kunne males på de små trækasser til dyr, f.eks. blomster, hjerter eller et billede af dyret. Det har været vigtigt at tænke forløbet ind i en større sammenhæng. Forløbet har skabt grobund for en række gode filosofiske samtaler, tilføjer Marianne Fløe Hestbjerg.

Lærerig idé

Hun syntes, det var en god og lærerig idé, og hun planlagde det tværfaglige projekt i billedkunst og kristendom i samarbejde med pastor Henrik Guldbrandt Kjær, krematoriet ved Ege Kirkegården i Holstebro og Bækmarksbro Kistefabrik.
Ud over dekorering af kæledyrskister har projektet omfattet studier af forskellige begravelsesritualer, besøg på Krematoriet ved Ege Kirkegården, besøg på Bækmarksbro Kistefabrik og besøg i Sir Kirke.

Fakta

Bækmarksbro Kistefabrik har produceret møbler og kister i mere end 100 år.
Kistefabrikken har fået flere forespørgsler på kister til kæledyr og har derfor taget initiativet til at lave kister i fem størrelser og i fem farver. Kisterne laves i massivt fyrretræ, så de kan bruges både til begravelse og kremering.
Hensigten er at være med til at gøre den sidste afsked med et elsket kæledyr til en god og minderig oplevelse for ejerne.
Læs mere på www.kæledyrskister.dk.

Alle pressemeddelelser om: