Køkkenvirksomhed i fremgang

8. juni 2012

Til redaktionen

Holstebro, 8. juni 2012

Vi e-mailer pressestof for køkkenvirksomheden kitchn A/S i Aulum. Virksomheden har foretaget en række strategiske tiltag både internt og eksternt og det går nu atter fremad – faktisk er det allerede nu lykkedes at femdoble det økonomiske resultat.
Læs mere på www.kitchn.dk
Tekst ved journalist Flemming Hove.
Tekst må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af kitchn A/S.

Yderligere informationer kontakt kitchn A/S, adm.direktør Jan Thomsen,
tlf. 9641 0100.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Køkkenvirksomhed i fremgang

 

Efter et sløjt 2011 går det nu atter fremad for køkkenvirksomheden kitchn A/S i Aulum. Faktisk er det allerede nu lykkedes at femdoble det økonomiske resultat, og dermed virker en række forandringer og nytænkning efter hensigten.
– Vi ser nu effekten af den store forandringsproces, som vi har påbegyndt, og den skal vi fortsætte. Vi vidste i efteråret 2011, at vi ville få et utilfredsstillende økonomisk resultat. Det reagerede vi på og foretog en række strategiske tiltag både internt og eksternt. Det er det arbejde, der har skabt den positive udvikling, siger administrerende direktør Jan Thomsen.

Overskud i 2011

Baggrunden for den udviklingsproces, kitchn A/S har været igennem, er regnskabet for 2011. Det viser på bundlinjen et overskud før skat på 0,7 mio. kr., og det er væsentlig mindre end overskuddet før skat på 3,4 mio. kr. i 2010.
– Resultatet i 2011 er påvirket af den finansielle krise og faldende efterspørgsel på det danske marked. Samtidig har vi lavet en ledelsesmæssig omstrukturering, hvor vi har forhandlerområdet og handlekraftige tiltag som første prioritet, siger Jan Thomsen, der selv tiltrådte som administrerende direktør i oktober 2011.

Handlinger

Den nye direktør kom med erfaringer fra køkkenbranchen og var vant til at vise handlekraft ud fra devisen om, at der ikke skal være langt fra tanke til handling. Derfor så han det som en nødvendighed dels at gøre kitchn-organisationen mere omkostningsbevidst, dels skabe en mere effektiv adfærd.
– Vi har store forventninger til 2012. Vi vil bl.a. styrke samarbejdet med forhandlerne og tydeliggøre for dem, at vi er der for dem. Vi har desuden skabt en fremgang på ikke mindre end 25 procent på eksportmarkederne, som også er et fokusområde, siger Jan Thomsen.

Alle pressemeddelelser om: