Giro-rytterne laver energi nok til fem parcelhuses årsforbrug af el

26. april 2012

Til redaktionen

Holstebro, 26. april 2012

Rytterne i Giro d’Italia producerer under det tre uger lange etapeløb en energimængde, der svarer til fem danske parcelhuses årsforbrug af el. Og på 2. etape kører de igennem Holstebro Kommune, der netop satser på alternativ og CO2-neutral energi.

Læs mere om Giro d’Italia i Holstebro Kommune på www.holstebro.dk/giropresse

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Søren Palmelund & fotograf Ole Mortensen, Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Holstebro Kommunes kommunikationsteam, leder Mette Mørk Andersen og journalist Karsten Peier, tlf. +45 9611 7517

Med venlig hilsen
Mette Mørk Andersen
Holstebro Kommune

Holstebro Kommune vil være uafhængig af kul, olie og naturgas:

Giro-rytterne laver energi nok til
fem parcelhuses årsforbrug af el

 

Holstebro Kommune får besøg af et menneskeligt energikraftværk søndag den 6. maj. Det sker, når de professionelle ryttere i Giro d’Italia-feltet farer igennem kommunen i deres hidsige jagt på et topresultat på 2. etape.
I løbet af en typisk etape producerer de knap 200 ryttere en kolossal mængde energi. Når verdens næststørste cykelbegivenhed, der strækker sig over ca. 3500 km, er slut efter tre uger, har rytterne trådt sig til en energiproduktion, der svarer til fem danske parcelhus-familiers årsforbrug af el!
Og så er der oven i købet tale om alternativ og CO2-neutral energi…

Uafhængighed

Netop miljøvenlig energi har høj prioritet i Holstebro Kommune. Det erklærede mål for kommunen er på sigt at blive uafhængig af kul, olie og naturgas. Derfor er kommunen i gang med en stribe projekter, der skal vise, hvordan man kan erstatte de fossile brændstoffer med CO2-neutrale alternativer.
Maabjerg BioEnergy ved Holstebro er verdens største af sin art og omdanner store mængder gylle og affald fra fødevareindustrien til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer.
– Vi har i Holstebro Kommune længe bevist, at vi kan lave CO2-neutral el og varme, så nu handler det bl.a. om at skabe miljøvenlige erstatninger for fossile brændstoffer til køretøjer, fortæller bestyrelsesformand Arne Lægaard for Maabjerg BioEnergy.
– Når vi har fundet løsninger, der kan udvikle gas fra vore affaldsprodukter, har vi et uudtømmeligt lager af CO2-neutral energi. Jordklodens lager af kul, olie og naturgas bliver tømt på et eller andet tidspunkt, mens vi altid vil have affald at udvinde energi fra, siger han.

Lokal energi

Maabjerg BioEnergy, der ejes af Vestforsyning Varme A/S i Holstebro og Struer Fjernvarme A/S i fællesskab, kan nedbringe udledningen af fosfor og kvælstof i miljøet betragteligt. Samtidig udnyttes biogasproduktionen til at producere energi til gavn for hele lokalområdet.
I tal omdanner anlægget ca. 650.000 tons biomasse pr. år til ren energi i form af varme og el. Energiudnyttelsen svarer til varmeforbruget i 5388 boliger og elforbruget i 14.381 boliger.
Maabjerg BioEnergy yder totalt set en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.

Faktaboks – Regnestykket

Regnestykket for Giro d’Italia-feltets produktion af energi er meget enkelt.
Hver rytter producerer i gennemsnit ca. 24 megajoule (eller energien i 24 små Mars Bar) om dagen. Omregnet svarer det til, at de ca. 200 ryttere under hver etape tilsammen producerer godt 1360 kWh. Efter tre uger (21 etaper) har de produceret godt 28.000 kWh.
En familie bestående af to voksne og to børn, der bor i et parcelhus på 140 m3, har et årligt elforbrug på ca. 5000 kWh.
Facit er, at cykelrytternes samlede energiproduktion under Giro d’Italia så godt og vel svarer til fem parcelhus-familiers årsforbrug.

Alle pressemeddelelser om: