Giro-rytterne lager energi nok tilsvarende årsforbruket av strøm til fem danske eneboliger

26. april 2012

Til redaktionen

Holstebro, 26. april 2012

Under det tre uker lange etappeløpet produserer rytterne i Giro d’Italia en energimengde som tilsvarer strømforbruket i ett år til fem danske villaer. Og på andre etappe kjører de gjennom Holstebro Kommune, som nettopp satser på alternativ og CO2-nøytral energi.

Les mer om Giro d’Italia i Holstebro Kommune på www.holstebro.dk/giropresse

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Søren Palmelund & fotograf Ole Mortensen, Tilsted Com.
Tekst og bilder må kun gjengis i redaksjonell sammenheng.

Ytterligere opplysninger kan fås ved kontakt til Holstebro Kommunes kommunikasjonsteam, ved leder Mette Mørk Andersen og journalist Karsten Peier, tlf. +45 9611 7517

Med vennlig hilsen
Mette Mørk Andersen
Holstebro Kommune

Holstebro Kommune vil være uavhengig av kull, olje og naturgass:

Giro-rytterne lager energi nok tilsvarende
årsforbruket av strøm til fem danske eneboliger

 

Søndag den 6. mai får Holstebro Kommune besøk av et menneskelig energikraftverk. Det skjer når de profesjonelle rytterne i Giro d’Italia-feltet farer gjennom kommunen i hissig jakt etter et toppresultat på 2. etappe.
I løpet av en typisk etappe produserer de knapt 200 rytterne en kolossal mengde energi. Når verdens nest største sykkelbegivenhet, som strekker seg over ca. 3500 km er slutt etter tre uker, har rytterne tråkket seg til en energiproduksjon, som tilsvarer strømforbruket til fem danske familier i eneboliger!
Og i tillegg er det snakk om alternativ og CO2-nøytral energi …

Uavhengighet

Nettopp miljøvennlig energi har høy prioritet i Holstebro Kommune. Det erklærte målet for kommunen er på sikt å bli uavhengig av kull, olje og naturgass. Derfor er kommunen i gang med en rekke prosjekter som skal vise hvordan man kan erstatte fossilt brennstoff med CO2-nøytrale alternativer.
Maabjerg BioEnergy ved Holstebro er verdens største av sitt slag og omdanner store mengder naturgjødsel og avfall fra matvareindustrien til varme, elektrisitet og forskjellige næringsstoffer.
– I Holstebro Kommune har vi lenge bevist at vi kan lage CO2-nøytral strøm og varme, så nå handler det bl.a. om å skape miljøvennlige erstatninger for fossilt brennstoff til kjøretøyer, forteller styreformann Arne Lægaard for Maabjerg BioEnergy.
– Når vi har funnet løsninger som kan utvikle gass fra våre avfallsprodukter har vi et uuttømmelig lager av CO2-nøytral energi. Jordklodens lager av kull, olje og naturgass blir tømt på et eller annet tidspunkt, mens vi alltid vil ha avfall å utvinne energi fra, sier han.

Lokal energi

Maabjerg BioEnergy, som er eid av Vestforsyning Varme A/S i Holstebro og Struer Fjernvarme A/S i fellesskap, kan redusere utslippene av fosfor og nitrogen i miljøet betraktelig. Samtidig utnyttes biogassproduksjonen til å produsere energi til nytte for hele lokalområdet.
I tall omdanner anlegget ca. 650 000 tonn med biomasse per år til ren energi i form av varme og strøm. Energiutnyttelsen tilsvarer varmeforbruket i 5388 boliger og strømforbruket i 14 381 boliger.
Maabjerg BioEnergy bidrar totalt sett med en samfunnsøkonomisk gevinst på 1 mrd. kroner.

Faktaboks – Regnestykket

Regnestykket for Giro d’Italia-feltets produksjon av energi er veldig enkel.
Hver rytter produserer gjennomsnittlig ca. 24 megajoule (eller energien i 24 små Mars-sjokolader) om dagen. Omregnet svarer det til at de omlag 200 rytterne under hver etappe til sammen produserer over 1360 kWh. Etter tre uker (21 etapper) har de produsert over 28 000 kWh.
En familie bestående av to voksne og to barn som bor i en enebolig på 140 m3 har et årlig strømforbruk på ca. 5000 kWh.
Fasiten er at sykkelrytternes samlede energiproduksjon under Giro d’Italia godt og vel tilsvarer årsforbruket til fem familier i eneboliger.

Alle pressemeddelelser om: