De vil stikke en kæp i hjulet på dok-projektet

25. september 2011

Til redaktionen

Holstebro, 25. september 2011

Vi e-mailer pressestof for Thyborøn Havn, som har fået bevilget et tilskud på 35 mio. kr. til et tørdok-projekt. De undrer sig over, at foreningen Danske Maritime nu forsøger at stikke en kæp i hjulet på projektet.
Læs mere om Thyborøn Havn A/S på www.thyboronport.dk/
Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved Thyborøn Havn.
Tekst og foto findes også på www.presseoversigt.dk
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng i forbindelse med omtale af Thyborøn Havn.

Yderligere informationer kontakt formand for Thyborøn Havn, Karl Kristian Bro,
tlf. 8617 7003 eller mobil 2211 5181.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Formanden for Thyborøn Havn undrer sig over brancheforening:

De vil stikke en kæp i hjulet på dok-projektet

 

Den positive udvikling og strukturtilpasningen i dansk fiskeri stormer frem. Det kræver, at landets fiskerihavne er fremsynede og tilpasser sig de stigende krav til service af fartøjerne. Derfor føler Thyborøn Havn sig handlingslammet, fordi der er sået tvivl om det lovlige i, at staten har bevilget 35 mio. kr. til et tørdok-projekt.
– Der foregår ikke noget fordækt i Thyborøn. Tilskuddet fra staten skal gå til det forberedende arbejde med bl.a. byggemodning og infrastruktur herunder uddybning, kajer, stensætninger m.v. i havnen. Derefter kan vi forberede og senere bruge havnen til dok-aktiviteter. Men nogen vil åbenbart stikke en kæp i hjulet og prøver derfor at forhale sagen, siger bestyrelsesformand i Thyborøn Havn, Karl Kristian Bro.
Thyborøn Havn kan ikke selv løfte opgaven med strukturtilpasningen – bl.a. med tørdok-projektet. Derfor har Folketingets Trafikudvalg bevilget 35 mio. kr. som hjælp til opførelsen af en tørdok som en del af ”Havnepakke 2”.

Angst for konkurrence

Men brancheforeningen Danske Maritime mener, at støtten er konkurrenceforvridende og i direkte strid med EU-lovgivningen. Transportminister Hans Christian Schmidt har afvist, at der er blevet bevilget penge på et forkert grundlag.
Karl Kristian Bro undrer sig over, at det er en brancheforening, som er modstander af, at Thyborøn Havn skal være på forkant med udviklingen.
– Den situation, vi er havnet i, skyldes hverken det nylige folketingsvalg, udsigten til en ny regering, transportminister Hans Christian Schmidt eller beslutningen i Folketingets Trafikudvalg. Det er nok snarere, fordi brancheforeningen Danske Maritime er angste for de frie konkurrencevilkår, siger han.

Arbejdspladser i spil

Idéen med projektet er, at selve tørdokken opføres i havnen og agtes udlejet til operatører, som skal drive dokken uafhængig af havnedriften. Det samlede projekt forventes at blive på ca. 100 mio. kr. Statens tilskud på 35 mio. kr. skal kun bruges til det forberedende arbejde.
– Fiskefartøjerne er vokset meget i størrelse, og det er ikke længere muligt for de største fartøjer at blive serviceret på det eksisterende beddingsanlæg. Derfor kan vi ikke udvikle servicevirksomhederne yderligere i Thyborøn. Det er meget uheldigt, fordi vi ligger i et område, hvor det er vigtigt at fastholde og udbygge antallet af arbejdspladser, siger bestyrelsesformanden.
Det forventes, at tørdokken direkte vil skabe 40-60 arbejdspladser samt et tilsvarende antal inden for andre brancher.

Fakta

Thyborøn Havn omsætter årligt for ca. 30 mio. kr. og har 20 medarbejdere.
Følgeindustrierne i Thyborøn omsætter for ca. 1,5 mia. kr. årligt og har ca. 1000 medarbejdere.

Alle pressemeddelelser om: