Først med energimærkede vinduer i tre kategorier

29. april 2011

Til redaktionen

Holstebro, 29. april 2011

Vi e-mailer pressestof for Kastrup A/S. Kastrup A/S satser på at blive den første vinduesproducent, som får energicertifikater i materialerne plast, træ/alu og træ
Kastrup A/S producerer vinduer og døre og har produktion flg. steder: Træ/alu-vinduer fremstilles i Lyby nord for Skive, trævinduer i Vildbjerg og plastvinduer i Holstebro.
Læs mere på www.kastrupvinduet.dk

Tekst af journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.

Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng i forbindelse med
Kastrup A/S.

Yderligere informationer kontakt Kastrup Vinduet, direktør Lasse Kastrup,
tlf 3078 2201 eller e-mail lk@kastrupvinduet.dk

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Først med energimærkede
vinduer i tre kategorier

Kastrup A/S satser på at blive den første vinduesproducent, som får energicertifikater i materialerne plast, træ/alu og træ

Go’ Energi hedder vindueskampagnen, som kører over tv, internet og trykte medier i hele maj måned. Boligejere og offentlige og private virksomheder tilskyndes til at investere i energiforbedringer til gavn for både egen økonomi og CO2-regnskabet. Blandt de nye tiltag er en mærkningsordning for vinduesprodukter.

Vinduer inddeles i en skala fra A til F med A som det mest energi-effektive. Bygningsreglement 2010 stiller krav om, at nye vinduer som minimum skal kunne bestå kravene til energiklasse C. Blandt de første producenter, der opnår certifikat, er Kastrup A/S med hovedafdeling i Holstebro.

– Vi har over flere år forberedt os på de nye energikrav gennem investeringer og produktudvikling. Nu står vi i den situation, at vi har produkterne, der vil opnå energi-certifikat inden for de tre vigtigste vinduesmaterialer, plast, træ/alu og træ. Vi har allerede fået energi-certifikater for vores træ/alu produkter og har ansøgt om tilsvarende godkendelser for plast og træ. Beregningerne er udført, og værdierne opfylder kravene, så vi venter bare på formalia, siger indehaver Lasse Kastrup.

Når det gælder plast-vinduer, havde intet produkt ultimo april opnået energi-certifikat. Kastrup kan altså meget vel blive den første, der slipper gennem nåleøjet i dette materiale, som virksomheden har arbejdet hårdt på at raffinere, både æstetisk og energimæssigt.

– Vores højisolerende kompositprofiler har elimineret kuldebroer i vinduesrammen og –karmen. I kombination med en rude med tre lag glas, kan vores træ/alu og plast vinduer opfylde kravene til energiklasse A, hvor vinduet populært sagt tilfører rummet lige så megen varmeenergi, som det taber. Hvorvidt dette er den optimale løsning, afhænger af bygningens udformning, placering og formål. Vi har fordel af at kunne tilbyde hele paletten af vinduer og døre i flere energi-kategorier og materialer, siger Lasse Kastrup, der forventer en forøget ordremængede i kølvandet på kampagnen og mærkningsordningen.

Foreløbig har ni danske vinduesproducenter fået godkendt produkter under mærkningsordningen. Seniorkonsulent Henrik Brinch, Teknologisk Institut, behandler ansøgningerne fra producenterne. Han vurderer, at ordningen er første skridt ind i en fremtid, hvor energikravene gradvist bliver skrappere.

– I dag er minimumskravet energiklasse C, men der er sandsynligt, at det bliver det nuværende B-niveau i 2015 og A-niveau i 2020. Det er klart, at det ambitiøse A-niveau er fremtiden, men her og nu vil en udskiftning af vinduer til B- og C-niveau i de fleste tilfælde give væsentlige besparelser, siger Henrik Brinch.

2010 var det koldeste år i Danmark siden 1996. Det giver ekstra motivation for Go’ Energi, som er den hidtil største offentlige energikampagne. Forskning fra Statens Byggeforskningsinstitut siger, at en tredjedel af varmeforbrug i danske bygninger kan skæres væk. Ikke mindst via investeringer i nye energivinduer. Alle Kastrups A/S energi-certifikater kan hentes på www.energivinduer.dk.

Alle pressemeddelelser om: