Kastrup på vej til Mali

26. november 2010

Til redaktionen

Holstebro, 26. november 2010

Vi e-mailer pressestof for Kastrup A/S. Virksomheden støtter over en 10-årig periode skoleprojekter i Mali gennem BØRNEfonden. Vinduesfabrikant Carsten Kastrup skal ned og se de projekter, han støtter gennem BørneFonden.
Kastrup A/S producerer vinduer og døre og har produktion flg. steder: Træ/alu-vinduer fremstilles i Lyby nord for Skive, trævinduer i Vildbjerg og plastvinduer i Holstebro.
Læs mere på www.kastrupvinduet.dk

Tekst af journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og foto findes på www.presseoversigt.dk
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng i forbindelse med Kastrup A/S.

Yderligere informationer kontakt Kastrup Vinduet, vinduesfabrikant Carsten Kastrup, tlf 3078 2254, e-mail ck@kastrupvinduet.dk eller BørneFonden, corporate relations manager Pia Andersen, tlf. 3586 0162.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Kastrup på vej til Mali

Vinduesfabrikant fra Holstebro skal ned og se de skoleprojekter, han hvert år giver en halv million kr. til gennem BørneFonden

Vinduesfabrikant Carsten Kastrup fra Holstebro er på vej til Mali. Ikke for at sælge vinduer, men for at besøge nogle af de skoler og institutioner, han og hans virksomhed finansierer opførelsen af gennem BørneFonden. Siden 2005 har Kastrup A/S hvert år gennem en 10-årig virksomhedsaftale doneret en halv million kr. til fondens projekter i Vestafrika.
På en uges rundrejse i landet skal Carsten Kastrup sammen med BørneFonden besøge projekter i Mali, som de seneste år har været målet for Kastrups sponsorpenge. Heriblandt et par fagtekniske skoler, som satser på dyrkning og forædling af fødevarer og en skole for syersker.
– For mig har det været vigtigt at bygge erhvervsskoler, hvor børn og unge kan tage en korterevarende uddannelse i et praktisk fag der, hvor de bor. Det er på den måde, pengene kan gøre mest gavn og hjælpe med til, at de unge selv kan skabe sig en erhvervsmæssig fremtid. Succeskriteriet for mig er, at vi får mest mulig skole og undervisning og mindst mulig administration og bureaukrati for det beløb, vi yder, siger Carsten Kastrup.
Han har støttet uddannelse af børn i ulande gennem mange år, både privat og som erhvervsmand. Den aktuelle 10-årige virksomhedsaftale har givet BørneFonden bedre muligheder for at langtidsplanlægge indsatsen i et bestemt land. Målsætningen for Kastrups engagement i Mali er at bygge en skole hvert år i det fattige centralt placerede land i Vestafrika.
– Vi vil naturligvis gerne vise Carsten Kastrup de projekter, der er realiseret og de, der er på vej. Det er altid godt, at vores virksomhedspartnere kommer ud og ser, hvad deres penge går til. Og at de oplever, at der er mennesker, som er taknemmelige for den hjælp, der bliver givet til dem af en person fra en helt anden kulturbaggrund end den, de selv lever i. På turen vil Carsten Kastrup desuden få rig lejlighed til at drøfte de økonomiske forhold omkring skolebyggerierne i Mali med BørneFondens lokale ledelse, siger Pia Andersen, corporate relations manager for BørneFonden.

Alle pressemeddelelser om: