Vestjysk vinduesfabrik støtter skoler i Mali

27. september 2010

Til redaktionen

Holstebro, 27. september 2010

Vi e-mailer pressestof for Kastrup A/S. Virksomheden støtter over en 10-årig periode skoleprojekter i Mali gennem BØRNEfonden.
Kastrup A/S producerer vinduer og døre og har produktion flg. steder: Træ/alu-vinduer fremstilles i Lyby nord for Skive, trævinduer i Vildbjerg og plastvinduer i Holstebro.
Læs mere på www.kastrupvinduet.dk

Tekst af journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved BØRNEfonden og fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.
Tekst og foto findes på http://www.presseoversigt.dk
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng i forbindelse med
Kastrup A/S.

Yderligere informationer kontakt Kastrup Vinduet, bestyrelsesformand Carsten Kastrup, tlf 3078 2254 eller e-mail ck@kastrupvinduet.dk

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Vestjysk vinduesfabrik støtter skoler i Mali

Kastrup A/S er BØRNEfondens største virksomhedspartner. Over en

– Det er både med stolthed og taknemmelighed, at vi i BØRNEfonden omtaler vores samarbejde med Kastrup A/S. Det er et mønstereksempel, som vi ofte tager op af skuffen, når vi er i dialog med andre virksomheder.
Sådan siger Annette Lüdeking, direktør for BØRNEfonden. Vinduesproducenten Kastrup A/S med hovedkvarter ved Holstebro har over en foreløbig 10-årig periode forpligtet sig til at yde kontant støtte til BØRNEfonden. Pengene går primært til opførelse og drift af skoler i den fattige afrikanske stat Mali, som er et af fem vestafrikanske lande, hvor BØRNEfonden har hjælpeprogrammer i gang.
– Vi støtter skoler i Mali på femte år. Desuden har min søn Lasse to afrikanske børn og jeg har et, hvis uddannelser vi sponserer. Det er ikke først og fremmest for profileringens skyld, for indtil nu har vi ikke skiltet med vores godgørenhed. Men det føles rigtigt at bidrage til en fremtid for børn i en udsat del af verden, når nu man kan gøre noget, siger Carsten Kastrup, grundlægger og bestyrelsesformand i Kastrup A/S. Sønnen Lasse Kastrup er direktør i virksomheden, der består af tre fabrikker for vinduer og døre af henholdsvis træ, træ/alu og plast.

En halv million om året i 10 år

I foråret 2006 kontaktede Carsten Kastrup BØRNEfonden for at høre, om hans firma kunne bidrage med anden form for støtte end at tegne sig for sponsorbørn. For BØRNEfonden udmøntede henvendelsen sig i en 10-årig aftale med et årligt bidrag på 500.000 kr., heraf 400.000 kr. til projekter og 100.000 kr. til fondens generelle arbejde. Samarbejdsmæssigt er det den største aftale BØRNEfonden til dato har indgået med nogen virksomhed.
Pengene fra Kastrup kanaliseres over i et nyt skoleprojekt hvert år. En secondary school svarende til et gymnasium og et bibliotek i Togo har fået midler fra Kastrup, mens ellers har projekterne været koncentreret om fagtekniske skoler i Mali.
Som det første projekt støttede Kastrup A/S i 2006 etableringen af en helt ny fagskole i Kéléya. Den blev indviet i november 2008 med 36 elever, heraf 24 piger. Den ledes af lokale kræfter med to ansatte undervisere til at lære eleverne at sy henholdsvis i hånden og på maskine. Eleverne har netop afsluttet deres skoleforløb. Efter en praktikperiode er de klar til at starte som selvstændige erhvervsdrivende.
– For langt de fleste børn i BØRNEfondens afrikanske programlande er en fremtid som mekaniker, cykelsmed, landmand, syerske eller væver mere relevant end længerevarende uddannelser. Men ofte findes der ingen uddannelsesmuligheder i børnenes lokalområde. Kastrup A/S’ støtte til vores arbejde med fagtekniske skoler i Mali er meget, meget vigtig. Den har gjort os i stand til at planlægge indsatsen flere år frem i tiden, så endnu flere unge kan komme i gang med en uddannelse, siger Annette Lüdeking.

Bidrag har stor effekt

Hun håber ikke, at Kastrup finder på at trække sig, når den 10-årige støtteperiode udløber. Det har vinduesproducenten da heller ikke planer om at gøre.
– Jeg har selv boet i Kenya i 20 år og ved, hvor lidt der faktisk skal til for at ændre menneskers levevilkår til det bedre, men underligt nok bliver netop fagskoler ofte nedprioriteret i udviklingsindsatsen. Derfor er jeg ekstra glad for, at BØRNEfonden som en del af vores uddannelsesmæssige indsats har fokus på dette område. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke lige har en anden sponsor på hånden, som kan overtage Kastrup A/S’ rolle, slutter Anette Lüdeking.

Alle pressemeddelelser om: