Krisen tager livet af køkkenfirma

1. september 2010

Til redaktionen

Holstebro, 1. september 2010

Vi e-mailer pressestof for Skandinavisk Køkkengruppe A/S, der har begæret BigaConcept A/S i Aulum konkurs.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved Ester Foto, Aulum.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af SKG A/S.

Yderligere informationer kontakt SKG A/S, adm.direktør Anders Hornebo,
tlf. 4032 7864.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Krisen tager livet
af køkkenfirma

Skandinavisk Køkkengruppe A/S har begæret BigaConcept A/S i Aulum konkurs.

Den ubønhørlige finanskrise har mange ofre på samvittigheden.
Det er da også en økonomisk pulsåreblødning, som er årsag til, at Skandinavisk Køkkengruppe A/S har indgivet en frivillig konkursbegæring for datterselskaberne BigaConcept A/S og SKG Detail APS (driver to egne BigaConcept-butikker) i Aulum.
Ifølge koncernchef Anders Hornebo er begge selskaber stærkt underskudsgivende, og det er potentielt en trussel for både SKG A/S og de to øvrige datterselskaber kitchn og Boform.

Det er trist

– Vi har taget det drastiske skridt for at stoppe yderligere tab, og vi vil nu bruge alle vore ressourcer på de resterende sunde dele af SKG A/S. Det er trist at skulle lukke for salg og produktion af et kvalitetsmærke som BigaConcept, men som markedet er nu, er der en betydelig overkapacitet i køkkenbranchen, siger Anders Hornebo.
I slutningen af 2009 lukkede SKG A/S produktionen af BigaConcept i Hjorthede og flyttede den til Aulum.
Koncernchefen fastslår, at konkursen ikke forventes at få nogen betydning for de øvrige varemærker i Skandinavisk Køkkengruppe.
– Det er kun vores datterselskab kitchn A/S med varemærkerne kitchn og nettoline, der har bidraget positivt til resultatet efter skat i både 2008 og 2009. Sammenligner vi det med vore konkurrenter, er kitchn og nettoline blandt de meget få selskaber, der i øjeblikket har overskud, siger han.

Vi vil tilbage

– Vi vil tilbage til det, vi er bedst til i selskaberne, og vi vil anvende flest mulige ressourcer ude på markedet for at støtte vore forhandlere. Med lukningen af BigaConcept vil vi kunne tilføre vore forhandlere i kitchn og nettoline samlede skabe samt et udvidet sortiment tilpasset det standardsortiment, der i dag findes i kitchn og nettoline, fortæller Anders Hornebo.
Han finder udviklingen dybt beklagelig, men ledelsen vurderer, at det er bydende nødvendigt med disse ændringer for at sikre fremtiden for Boform, kitchn og nettoline.
I kølvandet på BigaConcept-konkursen er der planer om at tilføre yderligere kapital til de fortsættende selskaber kitchn A/S og Boform A/S.

Alle pressemeddelelser om: