En uforglemmelig inspirator

5. maj 2010

Til redaktionen

Holstebro, 5. maj 2010

Til navneredaktionen

Vi e-mailer nekrolog over kvalitets- og udviklingschef, overlæge Dorthe Tilsted som pludseligt døde mandag 3. maj 2010.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og foto må kun anvendes i forbindelse med omtale af Tilsted Com.

Yderligere oplysninger kontakt Tilsted Com, tlf. 9743 2300.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

En uforglemmelig inspirator

 

Kvalitets- og udviklingschef ved Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland, overlæge og speciallæge i arbejds- og miljømedicin Dorthe Tilsted, Granbakken 9, Holstebro, er pludselig død, 46 år.
Dorthe Tilsted var både menneskeligt og fagligt en uforglemmelig inspirator. Som kvalitetschef arbejdede hun kompromisløst for, at en forbedring af sundhedssystemet altid er muligt, og at systemet skal betragte patienterne som hele mennesker fra start til slut.
Det var helt afgørende for hende at skabe synlighed og medmenneskelighed i hele patientforløbet, og derfor var det vigtigt for hende at lytte til både patienter og medarbejdere. Kun på den måde kan der skabes bro mellem faglighed og bløde værdier.

Et af Dorthe Tilsteds nøglebudskaber til sine kolleger i sundhedssystemet var, at de skulle sætte sig i patienternes sted og finde ud af, hvilket behov de har for at føle sig trygge og blive i stand til at samarbejde med sygehuset om behandlingen.
Dorthe Tilsted brugte selv erfaringer fra tre perioder i sit liv, når hun kommunikerede: Hendes opvækst som gårdmandsdatter, servicearbejdet som turistguide og livet i lægeverdenen.
Derfor fandt hun det vigtigt, at læger taler et sprog, som alle kan forstå. Og Dorthe Tilsted uddybede gerne, hvad hun helt konkret mente med forståelig kommunikation: Vandafgang er at tisse. Hæmatom er et blåt mærke. Sinusrytme betyder, at hjertet slår normalt!
Hendes nærmeste medarbejdere betragtede hende som en iværksætter, der altid havde fokus på resultaterne, og hvordan man nåede frem til dem. Derfor betegnes hun også som et menneske med et unikt naturtalent: Hun kunne sprede begejstring med sin anerkendelse af mennesker, som gør sig umage med at være nærværende og kvalitetsbevidste i deres virke.

Dorthe Tilsted blev i 2002 udnævnt til “Årets Aktive Kvinde” af Foreningen Aktive Kvinder i Danmark.
Samme år blev hun landskendt som reservelægen, der på rekordtid fik fjernet ventelisten på den afdeling på sygehuset i Holstebro, hvor hun arbejdede. I den anledning besøgte statsminister Anders Fogh Rasmussen hende på sygehuset.
Hun skrev bl.a. bidrag til bogen “Sygehusledelse, temaer, perspektiver, udfordringer” og afhandlingen “Samfundsøkonomisk analyse af intervention rettet mod landbrugsulykker”. Hun var også forfatter til børnebøgerne “På ski” på Forlaget Klematis, “Av mit øre”, ”Hjælp så jeg kan få luft” og “Til bryllup” på Forlaget Børn. Hun skrev artikler til bl.a. “Ugeskrift for Læger” og “PN”, Ringkøbing Amts lægeblad og var underviser på Sygeplejeskolen i Herning og Holstebro, Ergo- og fysioterapeutskolen Holstebro, Handels- og Ingeniørhøjskolen Herning, og på Master of Public Health uddannelsen, Århus Universitet.
Dorthe Tilsted underviste og holdt foredrag på bl.a. virksomheder, organisationer og i foreninger samt medvirkede i radioudsendelser og tv-udsendelser som debattør.
Dorthe Tilsted var ved sin død kvalitetschef ved Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland, og før da var hun kvalitetschef i Kvalitetsafdelingen for sundhedsvæsen i Ringkjøbing Amt.

Hendes uddannelsesmæssige løbebane begyndte med samfundsmatematisk studentereksamen fra Herning Gymnasium i 1983 og fortsatte med HH i regnskab og driftsøkonomi, Handelsskolen Århus i 1989. Dorthe Tilsted blev cand. med. ved Århus Universitet i 1993, og i 1998 blev hun Master of Public Health, MPH i organisation og ledelse, ved Århus Universitet.
I 2002 fik hun den højeste uddannelse som stifinder og afsluttede uddannelsen i Canada. I 2003 blev hun speciallæge i arbejds- og miljømedicin, og i 2005 gennemførte hun Ringkjøbing Amts lederuddannelse. Ud over stillingen som kvalitetschef ved Hospitalsenheden Vest blev hun i 2008 udnævnt til overlæge, og i 2010 blev hun som én af de første i Danmark certificeret surveyor for sygehusområdet under Den Danske Kvalitetsmodel.
Dorthe Tilsted var i februar 2010 initiativtager til et stort visionsmøde om talentudvikling på herregården Nr. Vosborg ved Vemb. Formålet var at kickstarte oprettelsen af et videncenter for talentudvikling i Holstebro.
Dorthe Tilsted efterlader sig sin mand, Bent Tilsted, og børnene Victoria på 18 år, Joachim på 15 år og Josephine på ni år.

Alle pressemeddelelser om: