Ny køkken-produktion giver nye arbejdspladser i Aulum

24. november 2009

Til redaktionen

Holstebro, 24. november 2009

Vi e-mailer pressestof for Skandinavisk Køkkengruppe A/S, som vil flytte produktionen af BIGACONCEPT A/S i Hjorthede til kitchn A/S i Aulum.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Tekst må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af SKG A/S.

Yderligere informationer kontakt kitchn A/S, adm.direktør Anders Hornebo, tlf. 4032 7864.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Køkken-produktion flyttes fra Hjorthede

 

På grund af den økonomiske situation ønsker ledelsen af køkkenvirksomheden BIGACONCEPT A/S i Hjorthede at lukke produktionen og flytte den til køkkenvirksomheden kitchn A/S i Aulum.
Det vil betyde, at ca. 26 fortrinsvis timelønnede medarbejdere mister deres job i Hjorthede, mens der bliver skabt ca. 20 nye arbejdspladser i Aulum.
BIGACONCEPT A/S er en tabsgivende virksomhed, og ledelsen mener ikke, der er udsigt til at få vendt situationen inden for overskuelig tid. Derfor vurderer ledelsen, at virksomheden ikke kan videreføres i dens nuværende form.

Negativ udvikling

– Salget og afsætningen af virksomhedens produkter har været inde i en negativ udvikling, og det har smittet af på de økonomiske resultater. Omsætningen er i de seneste år faldet drastisk, selv om det næsten er lykkedes at holde toplinien i forhold til budgetterne, oplyser administrerende direktør for kitchn A/S i Aulum, Anders Hornebo.
Pr. 1. december tiltræder han desuden som administrerende direktør for BIGACONCEPT A/S og skal stå for de nødvendige forandringer og tilpasninger.
Han fastslår, at de økonomiske resultater gør det umuligt at opretholde en rationel drift og dermed en overskudsgivende forretning.
– Vi er offer for, at hele køkkenbranchen lider under en voldsom tilbagegang. Ved at flytte produktionen til kitchn A/S i Aulum senest pr. 1. april 2010 vil det økonomiske resultat i BIGACONCEPT A/S allerede i 2010 blive positivt, og samtidig vil det styrke indtjeningen i kitchn A/S, siger Anders Hornebo.

Styrker konkurrenceevnen

– For medarbejderne i Aulum vil det betyde nye kolleger og mulighed for et tættere samarbejde om tre forskellige køkken-brands. Det vil give en hidtil uset samhørighed såvel i det daglige som i arbejdet med at være en seriøs aktør på markedet, siger Anders Hornebo.
Han mener også, at tre køkken-brands under samme tag vil styrker den samlede konkurrenceevne. I fællesskab vil man stå bedre rustede til fremtiden, og gevinsterne ved en sammenlægning vil indtjeningsmæssigt gøre de tre køkken-brands stærkere i forhold til de øvrige aktører på køkkenmarkedet.
– Sammenlægningen vil ligeledes styrke bl.a. produktudviklingen og blive et aktiv for alle tre brands. Det vil på sigt gavne alle butikkernes konkurrenceevne og fortsatte udvikling, tilføjer han.
BIGACONCEPT A/S er ligesom kitchn A/S en del af Skandinavisk Køkkengruppe A/S, og der sker ingen ændringer i virksomhedsstrukturen.

Alle pressemeddelelser om: