Boligforbedringer for 200 mio. på vej i Struer

3. november 2009

Til redaktionen

Holstebro, 3. november 2009

Vi e-mailer pressestof for Struer AAB. Boligområdet Grønnedal i Struer kan se frem til en gennemgribende modernisering for mere end 200 mio. kr. i de kommende år.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Søren Palmelund/Tilsted Com.
Tekst og foto må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af Struer AAB.

Yderligere informationer kontakt Struer AAB, direktør Kurt Degnbol, tlf. 9742 4844.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Boligforbedringer for
200 mio. på vej i Struer

 

Hvis alt går vel, vil boligområdet Grønnedal i Struer blive gennemgribende moderniseret for mere end 200 mio. kr. i de kommende år.
En stor del af pengene vil komme fra Landsbyggefonden, og de bliver udløst af det tre år lange projekt ”Det gode Liv”, der skal give Grønnedal et helt nyt image. Projektet er et samarbejde mellem Struer Kommune og Arbejdernes Andelsboligforening i Struer, og det koster godt 11 mio. kr.
– Projekt ”Det gode Liv” består af både en social indsats og en renoveringsdel, som er godkendt af Landsbyggefonden. Vi skal til møde med fonden midt i november, og her har vi udsigt til at få finansieret planerne om en omfattende renovering af Grønnedal, oplyser direktør Kurt Degnbol fra Nordvestadministration i Holstebro.

Krudtuglen moderniseres

Det er grundlæggende i renoveringsplanerne for boligområdet, at det skal have et løft og tilpasses byen på en langt mere indbydende måde end nu. Derfor vil renoveringen bl.a. byde på nedrivning af nogle boliger, forbedringer af andre og opførelse af nye boligtyper med blandede lejer/ejer-former.
– Det er samtidig tanken at modernisere børnehaven og vuggestuen Krudtuglen. Det vil bevirke en højere kvalitet for børnefamilierne i Struer, siger Kurt Degnbol.
Den sociale indsats med at forbedre Grønnedals image er allerede lykkedes et langt stykke af vejen. Medarbejderne på boligområdets beboerkontor har skabt masser af aktiviteter og haft held til at bygge bro mellem danske lejere og lejere af anden etnisk oprindelse.
– Desuden har vi bygget et nyt beboerhus og en multibane, som skal være nogle af de centrale samlingssteder i boligområdet, siger Kurt Degnbol.

Kæmpefordel

Struers borgmester, Martin Merrild, glæder sig over, at der nu er udsigt til at få gjort boligkomplekset tidssvarende.
– Det er en kæmpefordel for kommunen at få placeret så store renoveringsprojekter i byen, så boligmassen kan få et tiltrængt løft. Det er vigtigt at kunne tilbyde både tilflyttere og eksisterende borgere forskellige former for kvalitetsboliger. Idéen med at modernisere og udbygge Krudtuglen er spændende og passer fint i sammenhæng med det nye beboerhus. Jeg vil gerne rose boligforeningerne for deres kreativitet i arbejdet med at forny boligområdet, siger borgmesteren.

Alle pressemeddelelser om: