Regionen er overflødig og skadelig!

22. oktober 2009

Til redaktionen

Holstebro, 22. oktober 2009

Vi e-mailer pressestof for regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild.
Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Søren Palmelund/Tilsted Com.
Tekst og foto må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af Martin Merrild.

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 2127 6846.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Struers borgmester:

Regionen er overflødig og skadelig!

 

Region Midtjylland er ikke bare overflødig, men direkte skadelig for det nordvestjyske områdes udviklingsmuligheder!
Det mener Struer Kommunes borgmester Martin Merrild, der også er medlem af regionsrådet for Venstre.
– Region Midtjylland har været ledet på en måde, hvor store beslutninger som f.eks. sygehusplacering er vedtaget med meget snævre flertal – uden hensyn til yderområderne og helt uden respekt for balance og sammenhæng i regionen, siger han.

Viser ikke vilje

Regionens økonomi besluttes i Finansministeriet, det faglige ansvar for sygehusene er reelt placeret i Sundhedsministeriet, og de større strategiske beslutninger ligger hos regeringen.
– Region Midtjylland har overhovedet ikke vist vilje til at sikre balance og sammenhæng i regionen. Derfor skal vi arbejde for, at regionens opgaver hurtigst muligt deles mellem kommunerne og staten. Sygehusene skal placeres i overskuelige enheder med egne bestyrelser, der er ansvarlige over for både staten, kommunerne og borgerne, siger Martin Merrild.
– Der bliver aldrig en oplevelse af reelt fællesskab blandt borgerne i Region Midtjylland. Den østlige del vil altid have en stærk stemmemæssig overvægt, og vi har lært, at de bruger deres position og ser stort på sammenhæng og balance, siger han.

Stærk kontrast

Martin Merrild har i fire år været medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland, og den tid står i stærk kontrast til hans fem år som medlem af Ringkjøbing Amtsråd.
– Ringkjøbing Amt var Venstre-ledet, og der var respekt for geografiske sammenhænge og balance. Amtsrådet havde selvstændigt økonomisk ansvar, og alle større beslutninger blev truffet i brede politiske forlig. Da vi realistisk set vil have regionerne nogle år endnu, er det meget nødvendigt, at vi er stærkt repræsenteret, siger han.