Lægerne forsvinder hvis Holstebro lukker

18. september 2009

Til redaktionen

Holstebro, 18. september 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
75 procent af praktiserende læger i Vestjylland har fået deres uddannelse på sygehuset i Holstebro, påviser ny undersøgelse.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.
Skema findes på:
http://presseoversigt.dk/pdf/170909-Skema.pdf
Tekst og foto må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.
Se alle pressemeddelelser Nordvækstjylland på http://www.presseoversigt.dk/vis.asp?kundeid=260

Yderligere informationer kontakt pensioneret praktiserende læge Anders Krogh, Holstebro tlf. 9742 8060 eller regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 2127 6846.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Lægerne forsvinder hvis Holstebro lukker

75 procent af praktiserende læger i Vestjylland har fået deres uddannelse på sygehuset i Holstebro, påviser ny undersøgelse

Regeringen, dens ekspertpanel og et flertal i regionsrådet er parat til at samle akutmodtagelsen for den vestlige dele af Region Midtjylland i eller ved Herning. At ca. 35.000 mennesker herved vil få mere end en times transporttid til nærmeste sygehus, er hidtil blevet imødegået med to påstande: Primærsektoren med de praktiserende læger og det præhospitale beredskab vil blive styrket som kompensation for de længere afstande.
Noget tyder på, at sundhedssektoren er godt i gang med at save den gren over, den selv sidder på. En privat undersøgelse sandsynliggør, at nettet af praktiserende læger i Vestjylland vil blive ekstremt stormasket, hvis Regionshospitalet Holstebro ophører med at være et attraktivt uddannelsessted for unge læger.
Anders Krogh, pensioneret praktiserende læge i Holstebro, har set på, hvor samtlige læger, der har nedsat sig i privat praksis i det nordvestjyske område gennem de sidste 45 år, har arbejdet under deres uddannelse.
– Tre fjerdedele eller 89 af de i alt 119 læger har været ansat på Holstebro Sygehus i forbindelse med deres uddannelse. Uden akutfunktion og kirurgiske specialer vil Holstebro ikke længere være attraktiv som uddannelsessted for vordende praktiserende læger. De vil naturligt vil søge derhen, hvor de kan få en samlet uddannelse og beskæftige sig med alle typer patienter. De vil gå efter uddannelsesstillinger på de sygehuse, der har de nye fælles akutmodtagelser med dertil knyttede specialer, forudser Anders Krogh.
Han har valgt at lade undersøgelsen omfatte samtlige læger, der blev kandidater i årene fra 1964 og frem til nu. På det tidspunkt blev lægeuddannelsen ændret, så unge medicinere fik øget mulighed for at søge turnusansættelser efter eget valg.
– Ansættelsen i Holstebro har gennem årene givet de unge læger en naturlig tilknytning til byen og egnen. Det har efterfølgende været attraktivt for dem at etablere sig med praksis i området. Uden dette sociale og arbejdsmæssige bånd bliver det vanskeligt at lokke en ung læge, der har kørt frem og tilbage mellem Århus og Herning under sin uddannelse, til at købe sig ind i en praksis i Struer eller Lemvig, siger Anders Krogh.
Med sin undersøgelse plæderer Anders Krogh for, at de ansvarlige politikere og eksperter tænker sig om endnu en gang, inden de placerer fremtidens akutmodtagelse i Midtjylland. Perspektiverne er alvorlige. Ugeskrift for Læger refererede i juni et forskningsprojekt, som påviser, at en stærk primærsektor med praktiserende læger nedsætter dødeligheden i befolkningen. Undersøgelsen har fået den norske sundhedsminister til at styrke sit lands praksissektor med 2.700 nye lægestillinger med henblik på at nedbringe antallet af patienter pr. praktiserende læge til ca. 1.000.

Alle pressemeddelelser om: