Dansk Folkeparti vil have akutfunktion i Holstebro

27. august 2009

Til redaktionen

Holstebro, 27. august 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
Dansk Folkeparti vil have akutfunktion i Holstebro.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved fotograf Bent Tilsted/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.
Se alle pressemeddelelser Nordvækstjylland på http://www.presseoversigt.dk/vis.asp?kundeid=260

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 2127 6846.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Dansk Folkeparti vil have akutfunktion i Holstebro

Liselott Blixt tilbage til Christiansborg med det budskab, at op mod 100 km til nærmeste akutmodtagelse er uacceptabelt i forhold til borgernes tryghed

– Jeg bad om klare svar, og jeg gik fra mødet med det hovedbudskab, at man savner akutfunktionen på Holstebro sygehus. Den er blevet lukket bid for bid, og det er ikke trygt for borgerne med 100 km eller deromkring til nærmeste akutmodtagelse. Jeg fik det ud af mødet, at både Herning og Holstebro bør bestå som sygehuse med akutmodtagelse.

Sådan siger Liselott Blixt, MF og sundhedspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti efter at have deltaget i et borgermøde i Midtpunktet, Thyholm i aftes. Om få dage mødes hun med partiets forhandler Kristian Thulesen Dahl og vil bede ham tage disse konklusioner med i sine drøftelser med sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (C) om den fremtidige sygehusstruktur og fordelingen af de sidste 10 mia kr. i regeringen kvalitetspulje.

– Så må Thulesen Dahl tage de økonomiske drøftelser med ministeren. Mit standpunkt er, at 100 km er for langt, hvis man skal på operationsbordet med blødende indre organer og lignende. Nu kørte jeg selv på jeres veje i går, og der skal ikke mange traktorer og tunge lastbiler til, før det bliver kritisk at nå frem. Jeg tror ikke, at folk andre steder i landet ville finde sig i de afstande og vejforhold, siger Liselott Blixt.

Hendes opfattelse af mødet i aftes er, at folk var saglige og oprigtigt bekymrede.

– Jeg må så til gengæld undre mig over, at jeres regionspolitikere har gjort, som de har gjort. At de har valgt at se bort fra Holstebro, når nu man får præsenteret tal, der viser, at færrest vil få problemer, hvis akutsygehuset lå i den by. Det kunne have været rart at have hørt regionens argumenter på mødet, siger DF’s ordfører.

Du så sygehuset i Holstebro på vej til mødet. Hvad var dit indtryk?

– Det så da ud som et dejligt hospital og ligner absolut ikke noget, der skal rives ned. Der er god plads omkring sygehuset og dermed udvidelsesmuligheder, og det ligger jo tæt på ringvejen. Jeg fik at vide, at et hovedargument mod at satse på Holstebro har været frygten for, at det ikke vil være muligt at rekruttere læger. Her mener jeg, at man bør vende tingene om og se på, hvad der skal til for at tiltrække lægerne. Jeg ved fra Lolland, hvor jeg kommer fra, hvor let man skaber en ond spiral ved at nedlægge funktioner og flytte uddannelser bort, så flere og flere flytter fra området, og man til sidst står med folk på overførselsindkomster, livsstilssygdomme og højere dødelighed, siger Liselott Blixt.

Dansk Folkeparti har jo en betydelig indflydelse på regeringen som støtteparti. Hvor vigtig en sag er sygehusplaceringerne for jer?

– Den er meget vigtig, selv om vi måske ikke har meldt så meget ud indtil nu. Nu mener vi til gengæld, at der skal findes løsninger meget hurtigt, for borgerne er trætte af at gå i uvished, og der breder sig en opgivende holdning. For mig personligt spiller sagen en større rolle end for min valgkreds på Sjælland. Jeg har ikke noget at hente ved at love guld og grønne skove. Jeg kigger på hele Danmark og for mig er det vigtigt, at der er tryghed hele vejen rundt. Jeg håber og tror på, at vi sammen med regeringen kan finde en løsning, der vil gøre folk trygge.

Også folk i Nordvestjylland?

– Ja!

Alle pressemeddelelser om: