Nyt logo signalerer fællesskab i sognet

18. august 2009

Til redaktionen

Holstebro, 18. august 2009

Vi e-mailer pressestof for Borbjerg og Hogager Kirker, som har fået nyt logo, som signalerer fællesskab i sognet.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Logo kan hentes på http://tilsted.com/upload/Kirkelogo-farver.pdf
Tekst, foto og logo må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af Borbjerg og Hogager sogne.

Yderligere informationer kontakt sognepræst Asger Petersen, tlf. 9746 1030.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Nyt logo signalerer fællesskab i sognet

 

Selv om et kirkesogn har to kirker, er det ikke ensbetydende med modsætninger og forskellig kirkelig opfattelse blandt områdets beboere.
Det er Borbjerg Sogn et glimrende bevis på.
Her er der to kirker: Borbjerg og Hogager, og som i mange af de gamle sogne-kommuner fra før 1970 er der også ting, man ser forskelligt på, men beboerne står last og brast om livets sande værdier.
Det har de senest demonstreret ved, at de to menighedsråd besluttede at få udarbejdet et nyt, fælles logo og senere har vedtaget det i énstemmighed. Det nye logo er produceret af kommunikationsbureauet Tilsted Com i Naur ved Holstebro.
– Ved klart at signalere, at vi er ét sogn med to kirker, har vi mulighed for at styrke hinanden og tilføre hinanden ressourcer. Det er der mere synergi i end at fokusere på modsætninger og forskelle. Vi vil gerne være endnu tættere på hinanden og styrke det lokale tilhørsforhold, siger sognepræst Asger Petersen.
Han er glad for, at det nye logo har værdierne i centrum, for det gør det organisk og levende. Logoet illustrerer de fem landsbyer i sognet, landskabet og livets gang. Logoet kan også ses som sejlet på et skib på vej mod nye horisonter.

Alle pressemeddelelser om: