Fem sygeplejersker forsvinder fra akutbil

2. juli 2009

Til redaktionen

Holstebro, 2. juli 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
Når lægerne sætter sig ind i akutbilen i Lemvig 1. september, må anæstesisygeplejerskerne stå ud.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Fotos ved fotograf Martin Schubert og Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og foto findes på www.presseoversigt.dk
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.
Se alle pressemeddelelser Nordvækstjylland på http://www.presseoversigt.dk/vis.asp?kundeid=260

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem Jørgen Nørby, tlf 2945 5261 eller regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 2127 6846.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Fem sygeplejersker
forsvinder fra akutbil

Når lægerne sætter sig ind i akutbilen i Lemvig 1. september, må anæstesisygeplejerskerne stå ud. Nu har Nordvestjylland omsider fået et præhospitalt beredskab svarende til resten af regionen, påpeger regionsrådsmedlem

Ud med sygeplejerskerne – ind med lægerne. Det bliver en konsekvens af, at Midtjyllands Regionsråd har vedtaget at tildele Lemvig-området en lægebemandet akutbil fra 1. september. Hidtil har akutbilen i Lemvig været bemandet med anæstesisygeplejersker (også kaldet narkosesygeplejersker), der døgnet rundt kører ud til 112-opkald sammen med en behandleruddannet Falck-redder, som fremover vil blive chauffør for lægerne.

– Jeg har netop fået at vide fra min afdelingsledelse, at vi bliver beskåret med fem stillinger svarende til de anæstesisygeplejersker, der i øjeblikket deler døgndækningen med akutbilen i Lemvig. Det er en politisk beslutning, men efter min mening er det at skyde gråspurve med kanoner, udtaler Alma Katrine Jensen, fællestillidsrepræsentant for 500 sygeplejersker i kirurgi-delen af Hospitalsenheden Vest.

Hun har sine tvivl om, hvorvidt den nye ordning, der forventes at koste regionen 4,3 mio. kr. ekstra på årsbasis, vil betyde en markant forbedring af trygheden i det udsatte Nordvestområde. Alma Katrine Jensen tror, at ordningen bliver væsentligt dyrere, da regionen ikke har de anæstesiologer – specialuddannede læger – der skal til.

– Folk fortæller mig, at de ikke ser det som en fordel. Som fagperson ved jeg selvfølgelig, at der er forskel på læger og sygeplejersker, men vi har immervæk kørt ordningen i Lemvig siden 2003 med i gennemsnit to ture pr. døgn, uden at der har været klager over vores indsats. Anæstesisygeplejerskerne har fået uddelegeret den fornødne kompetence, og de har al den medicin og det udstyr, der skal til for at yde avanceret førstebehandling af akut syge og tilskadekomne. Desuden kan de tage kontakt til lægen, hvis det bliver nødvendigt, siger Alma Katrine Jensen.

Hun havde hellere set, at der blev givet penge til en forøgelse af det rullende beredskab.

– Der er jo stadig kun den samme akutbil i området, og vi skal fortsat vente på en ambulance til at transportere patienten. Det har absolut ikke hjulpet på situationen, at de akutte patienter nu skal køres helt til Herning frem for Holstebro. Den nærmeste ambulance er ofte langt borte, når der bliver ringet 112.

Højnelse af sikkerheden

Regionsrådsmedlem Jørgen Nørby (V), Lemvig, er enig i afstandsproblematikken. Men han ser det som en klar forbedring af det præhospitale beredskab i Nordvest, at regionen nu har fundet penge til den lægebemandede ambulance, som han har været forkæmper for.

– Det er en sejr, at vi i Lemvig og Thyborøn får det ypperste beredskab, som man hidtil har haft andre steder i regionen. Anæstesisygeplejerskerne yder en stor indsats og har en kolossal erfaring, men de må ikke stille en diagnose. Det er en højnelse af sikkerheden og kvaliteten i vores område, at vi nu får en lægedækning. Vi bliver ikke dermed ligestillet med f.eks. Herning, hvor man har en døgnbemandet akutbil holdende uden for det hospital, der har akutmodtagelsen. Kampen for at få en akutmodtagelse længere mod nordvest er næste mål, siger Jørgen Nørby.

Han tilføjer, at med den mangel på anæstesisygeplejersker, der i øjeblikket er på regionens sygehuse, bliver de fem sygeplejersker fra akutbilen i Lemvig næppe arbejdsløse. Samme opfattelse har Henning Vestergaard, direktør for Hospitalsenheden Vest.

Kan betale sig fra problem

– Vi gør i øjeblikket alt, hvad vi kan for at skaffe både læger og sygeplejersker. Jeg kommer lige fra et møde med anæstesilægerne i Hospitalsenheden Vest og kan sige, at i øjeblikket mangler vi 14 anæstesilæger, siger direktøren.

Hvad nu, hvis der ikke er læger til at bemande akutbilen i Lemvig 1. september?

– Når det er besluttet, at ordningen med læger skal starte, så starter den. Det kan så eventuelt gå ud over anden aktivitet. Vi har den mulighed at betale læger for at tage flere vagter frem for at afspadsere, siger Henning Vestergaard.

Alle pressemeddelelser om: