Svenska potatis- och betodlare får nu landsman som rådgivare

25. juni 2009

Til redaktionen

Holstebro, 25. juni 2009

Vi skickar ut pressmaterial för Grimme Skandinavien som har anställt Jens Körnell som teknisk chef för den svenska marknaden.
Text av journalist Flemming Hove.
Pressmaterialet finns på www.presseoversigt.dk
Om du vill veta mer kan du kontakta Heine Hylleberg på tfn + 45 4028 1376.
Med vänlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Svenska potatis- och betodlare får nu landsman som rådgivare

 

Nu får de svenska potatis- och betodlarna en djupt engagerad och tekniskt kunnig landsman att fråga om råd när de ska optimera produktionen med hjälp av nya Grimmemaskiner.
Grimme Skandinavien har just anställt Jens Körnell som teknisk chef för att dels kunna ge de svenska odlarna bästa möjliga support, dels för att ligga i framkant med företagets stora framgångar på den svenska marknaden.
– Det är väldigt viktigt att de svenska odlarna har en svensk kontaktperson som med ett förflutet som praktiker vet vad han pratar om. Vi har fått ett fantastiskt förtroende hos kunderna eftersom vi är djupt engagerade i det vi gör. Jens Körnell har samma engagemang och det smittar av sig på kunderna, säger en av delägarna till Grimme Skandinavien, Heine Hylleberg.
Grimme Skandinaviens filosofi är att medarbetarna inte sitter i vit skjorta och slips på de fina kontoren utan åker ut till kunderna för att bedöma maskinbehovet. Det är viktigt att kunna lyssna på odlarna och se helheten ur en både praktisk och förnuftig synvinkel.
Därför passar Jens Körnell perfekt på Grimme Skandinavien. Han utbildade sig till driftledare på Skurups Lantbruksskola samtidigt som han arbetade inom jordbruket med potatisodling. Han läste till agronom på Ultuna och arbetade sedan som säljare av Grimmes kompletta maskinprogram.
Nu ska han utnyttja sina erfarenheter som tekniskt sakkunnig ute hos de svenska odlarna och fungera som solid backup för de svenska återförsäljarnas servicetekniker.
– Jag är mycket intresserad av maskiner och min hobby är att följa med i den tekniska utvecklingen inom maskinbranschen, berättar Jens Körnell.

Alle pressemeddelelser om: