Kompromis omkring sundhedsministerens besøg

8. juni 2009

Til redaktionen

Holstebro, 8. juni 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
Der er nu indgået et kompromis omkring sundhedsministerens besøg.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved fotograf Søren Palmelund/Tilsted Com og Struer Kommune.
Tekst og foto findes på www.presseoversigt.dk
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.
Se alle pressemeddelelser Nordvækstjylland på http://www.presseoversigt.dk/vis.asp?kundeid=260

Yderligere informationer kontakt Struer Kommune, kommunaldirektør Claus Damgaard, tlf. 9684 8484 formand for Lægerådet for Regionshospitalet Holstebro Niels A. Larsen, tlf. 9740 2628.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Kompromis omkring
sundhedsministerens besøg

Borgmester Arne Lægaard, viceborgmester John Thorsø og muligvis lægerådsformand Niels A. Larsen medvirker i ministerbesøget på Regionshospitalet Holstebro 17. juni. Til gengæld får regionen plads i panelet i Lemvig samme aften

For første gang nogensinde får Holstebro Kommunes politiske ledelse lejlighed til at vise byens sygehus frem for landets sundhedsminister. Det sker 17. juni, hvor borgmester Arne Lægaard (V) og viceborgmester John Thorsø (C) har fået Region Midtjyllands tilladelse til at deltage i en rundvisning, hvor sundhedsminister Jakob Axel Nielsen ved selvsyn får lov at danne sig et indtryk af Holstebro-sygehusets afdelinger og udvidelsesmuligheder.
Dette er resultatet af et kompromis mellem Region Midtjylland, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og de tre Nordvest-kommuner, Struer, Lemvig og Holstebro. Ministerbesøget var et initiativ fra de tre kommuners borgmestre, som blev endeligt aftalt gennem ministerens partifælle John Thorsø. Region Midtjylland skred herefter ind og overtog værtskab, styring af besøget og den efterfølgende bespisning af ministeren. John Thorsø fik gennem ministeriet besked på, at regionen ikke ønskede hans deltagelse i ministerbesøget, der nu – uvist af hvilken grund – blev udvidet til også at omfatte en visit på Regionshospitalet Herning.

Ministeriets problem

Struer Kommune, som p.t. er vært for Nordvækst-samarbejdet med Lemvig og Holstebro, har arbejdet aktivt på at sikre kommunal deltagelse i et besøg, som er ønsket og blevet til på initiativ af de tre kommuner, som føler sig overhørt i debatten om placering af det fremtidige akutsygehus i Vestjylland. Men Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde også et problem med ministerens besøg i Vestjylland 17. juni, fremgik det af en henvendelse torsdag fra departementschef Kristian Wendelboe til kommunaldirektør Claus Damgaard, Struer Kommune.
Den drejede sig om borgermødet i Lemvig om aftenen. Her har arrangørerne – de tre kommuner – ikke ønsket deltagelse fra Region Midtjylland, idet kommunerne blev nægtet adgang til at tale deres sag i det første borgermøde, der blev holdt i marts i Mejdal ved Holstebro. Ministeriet havde svært ved at rådgive ministeren, når regionen som den ansvarlige for sygehusdriften ikke ville få lejlighed til at udtale sig, sagde departementschefen.
– Jeg gjorde gældende, at dialogen mellem de tre kommuner og regionen i forhold til deres arbejde med hospitalsplanen havde lidt af samme kommunikative problemer. Dernæst fandt jeg det påfaldende, at regionen gerne ville holde møde med sundhedsministeren og fremvise Holstebro Sygehus, hvor vi heller ikke fik lejlighed til at deltage. Så set i det lys fandt vi ikke anledning til at invitere regionen til paneldebatten. Hvis vi skulle åbne os, skulle regionen også, fastslår Claus Damgaard.

Nødvendigt med rundviser

Et kompromis kom i stand med ministeriet som mægler. Holstebro Kommune bliver repræsenteret ved sygehusbesøget. Region Midtjylland repræsenteres politisk på sygehuset af viceformand i regionsrådet, Johannnes Flensted Jensen (A), der også får sæde i panelet i Lemvig sammen med Jakob Axel Nielsen og borgmestrene Martin Merrild, Struer, Arne Lægaard, Holstebro og Erik Flyvholm, Lemvig. Samme Flensted startede i øvrigt sin politiske karriere som repræsentant for en protestbevægelse mod lukningen af Skanderborg Sygehus, så han bør ikke være ubekendt med begrebet befolkningens tryghed.
Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt Region Midtjylland vil tillade, at formanden for Lægerådet ved Regionshospitalet Holstebro, Niels A. Larsen, får lov at vise ministeren rundt på sit sygehus.
– Jeg blev ringet op af Henning Vestergaard (direktør for Hospitalsenheden Vest, red.), som gjorde opmærksom på, at der var en protokol, som skulle følges, og at vi ikke kunne være værter for besøget. Men jeg har ikke fået besked på at holde mig væk, så jeg regner indtil videre med at deltage. Helt ærligt, så tror jeg ikke, de vil kunne finde rundt på sygehuset uden min hjælp. Henning Vestergaard kommer her jo ikke så ofte, siger Niels A. Larsen.

Alle pressemeddelelser om: