Regionen sætter sig på ministerbesøg i Holstebro

4. juni 2009

Til redaktionen

Holstebro, 4. juni 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
Region Midtjylland sætter sig nu på ministerbesøg i Holstebro.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved fotograf Mikkel Hagstrøm og fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og foto findes på www.presseoversigt.dk
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.
Se alle pressemeddelelser Nordvækstjylland på http://www.presseoversigt.dk/vis.asp?kundeid=260

Yderligere informationer kontakt medlem af koordinationsgruppen og viceborgmester John Thorsø, tlf. 97403133 eller 97404041.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Regionen sætter sig på ministerbesøg i Holstebro

Viceborgmester John Thorsø, som har inviteret sundhedsminister Jakob Axel Nielsen til at se Regionshospitalet Holstebro, er blevet nægtet adgang af ledelsen for Hospitalsenheden Vest. Regionsrådsformand Bent Hansen har overtaget arrangementet, som nu også inkluderer besøg på sygehuset i Herning

– Det er en skandale. Det er mit initiativ. Jeg har arbejdet ihærdigt for at få min partifælle, sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, til Holstebro, så jeg sammen med repræsentanter for sygehuset kunne give ministeren et sagligt indblik i de fysiske og faglige forhold. Nu er jeg blevet totalt overrulet af Bent Hansen og regionen og må ikke engang selv deltage!

Sådan siger en fortørnet John Thorsø, konservativ viceborgmester i Holstebro og aktiv i kampen for en vest-placering af det kommende sygehus. Han er også forarget over, at regionen end ikke har ulejliget sig med at give ham besked om denne kraftige indgriben i arrangementet. Thorsø fik nyheden fra en informationsmedarbejder i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

– Jeg udarbejdede et program for et 45 minutters besøg og fik accept fra ministeriet. Herefter kontaktede jeg direktøren for Hospitalsenheden Vest, Henning Vestergaard og bad om tilladelse til besøget. Vestergaard blev meget sur over, at jeg havde bedt Niels A. Larsen vise rundt. Han er da formand for sygehusets lægeudvalg, indvendte jeg. Men Vestergaard ville forelægge sagen for regionens sekretariatschef Carsten Lind. Herefter hørte jeg intet, før jeg blev kontaktet af ministeriet, siger John Thorsø.

Af informationsmedarbejder Marie Louise Bloch Rostrup Nielsen fik John Thorsø nu at vide, at regionen har meddelt ministeriet, at Thorsø ikke kan stå for arrangementet, eftersom det er regionens hospitaler. Man accepterede ikke John Thorsøs plan, men har lavet sin egen, der nu også omfatter et besøg på Regionshospitalet Herning. End ikke et efterfølgende middagsarrangement i Storådalens Golfklub, hvor John Thorsø havde reserveret bord til ministeren, lokalformanden for Det Konservative Folkeparti, John Sørensen og sig selv kan han få lov at beholde. Region Midtjylland vil selv bespise ministeren på Regionshospitalet Holstebro, inden denne skal videre til aftenens borgermøde i Lemvig.

– Regionen vil helt klart styre, hvad Jakob Axel Nielsen får at se og vide i denne sag. Jeg havde ønsket en saglig information og en efterfølgende middag, hvor vi kunne tale om sagen i en lille kreds. Nu har jeg fået at vide, at jeg muligvis kan deltage i spisningen på sygehuset sammen med regionens delegation.

Regionsrådsformand Bent Hansen (A) bekræfter, at regionen nu står for besøget af Jakob Axel Nielsen.

– Overtaget og overtaget… Hvis nogen skal besøge et sygehus er der nogle fælles retningslinjer, som skal følges. Jeg har ikke talt med John Thorsø og kender ikke til ham. Jeg ved bare, at mine embedsmænd har talt med sundhedsministeriet om at tilrette et besøg, siger Bent Hansen.

Hvorfor skal ministeren pludselig til Herning, som I jo selv har afvist at udbygge?

– Vi har et samlet Sygehus Vest. Jeg har ikke talt med ministeren, men går ud fra at det er noget, der er talt om i forbindelse med et samlet besøg, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Skal du selv deltage i besøget?

– Vi har regionsrådsmøde, så en af viceformændene kommer.

Alle pressemeddelelser om: