Gødstrup er død!

4. juni 2009

Til redaktionen

Holstebro, 4. juni 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard, Venstre, afsagde i går på et møde i Lemvig dødsdom over Region Midtjyllands ønskeprojekt samme dag, som regionsflertallet sendte sin anbefaling af Gødstrup-hospitalet til regeringen.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved fotograf Benny Vejlby og fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt borgmester Erik Flyvholm, tlf. 9663 1201.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Gødstrup er død!

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard, Venstre, afsagde dødsdom over Region Midtjyllands ønskeprojekt samme dag, som regionsflertallet sendte sin anbefaling af Gødstrup-hospitalet til regeringen. Nu må der tænkes nyt, mener SF’s regionsrådsmedlem Anne Marie Touborg

– Gødstrup er død! Regeringen, Folketinget og Erik Juhl-udvalget ville blive totalt til grin, hvis vi bøjer os i denne sag. Det vil minde om den måde, de driver politik på på Sicilien – uden faglighed og saglighed. Derfor undrer det mig meget, at politikerne i Region Midtjylland fortsat bruger kræfter på at anbefale et projekt, som både regeringen og ekspertudvalget én gang før har sagt nej til. Prøv dog en anden model!

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard (V), var skarp og klar i sine konklusioner, da i han i aftes talte om akutberedskabet i Nordvestjylland. Mødet var arrangeret af Lemvigegnens Venstre, men de ca. 140 fremmødte på Lemvig Gymnasium var nordvestjyder af enhver politisk observans og profession. De fik vished for, at den tidligere embedslæge i Ringkøbing Amt og nuværende sundhedsudvalgsformand har forståelse for deres bekymring for afstandene til det kommende vestjyske akutsygehus:

– Juhl-udvalget siger klart, at der ikke er belæg og behov for et nyt sygehus i Gødstrup. Der er i øvrigt heller ikke penge til det. Jeg vil opfordre til, at I arbejder for en samordning af sygehusene i Herning og Holstebro. Hvem af dem, der skal være topsygehus, må regionsrådet afgøre. En model med et akutsygehus og et sygehus med modificeret akutmodtagelse har man set i andre regioner. Om 10-15 år er situationen måske en anden, og så kan det måske blive aktuelt med et nyt storsygehus i Vestjylland, sagde Preben Rudiengaard.

Rudiensgaards aflivning af Gødstrup-sygehusets blev fremsagt samme dag, som Midtjyllands Regionsråd gentog sin anbefaling til regeringen om at give penge til Gødstrup-projektet. Anna Marie Touborg (F) og Jørgen Nørby (V) tog sammen med tre andre medlemmer forbehold over for en geografisk placering af et nyt sygehus.

– Efter Rudiensgaards udmelding her i aften er der behov for nytænkning i regionsrådet. Jeg tror ikke et øjeblik på, at vi kan selvfinansiere et nyt sygehusbyggeri med den anstrengte økonomi, regionen har. Lad os igen se på Aulum, som har en fornuftig placering og en velegnet parcel. Eller – hvis der ikke bliver penge til nybyggeri – se på mulighederne for samordning af Holstebro og Herning. Den med en modificeret akutmodtagefunktion er ny for mig, sagde Anna Marie Touborg.

Preben Rudiengaard sluttede med gode råd til de mange nordvestjyder, som kæmper for en vestligere placering af det kommende sygehus:

– I har et demokratisk underskud herude, fordi de er så mange østpå. I må samle jeres stemmer. Jeg har bemærket, at sundhedsministeren besøger Holstebro Sygehus den 17. juni. Her må I forelægge jeres sag for ham, for han er ikke uimodtagelig over for jeres betænkeligheder. Og husk også at have en god kontakt til regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, sagde formanden for Foketingets Sundshedsudvalg.

Alle pressemeddelelser om: