Thyborøn er stadig utryg

25. maj 2009

Til redaktionen

Holstebro, 25. maj 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
Flere ringer 112 i Thyborøn, efter at nærmeste akuthospital er rykket til Herning.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Thyborøn er stadig utryg

Flere ringer 112, efter at nærmeste akuthospital er rykket til Herning. Hjemmesygeplejerskerne kan ikke altid være på pletten som de første, fordi de har fået større område at dække

Trygheden blandt folk i Thyborøn-Harboøre er ikke blevet forøget af, at Region Midtjylland har vedtaget at tildele Lemvig-området ekstra ambulanceberedskab. Afstanden til nærmeste akutmodtagelse er den samme, og intet tyder på, at responstiden på ambulance eller akutbil er blevet mindre. Tværtimod bliver beredskabet ekstra belastet, fordi flere end før tilkalder ambulance ved akut sygdom.

– Hvor vi før i gennemsnit havde én udrykning til Thyborøn-området om ugen, er vi nu oppe på tre udrykninger. Folk siger til os, at de er bange, fordi de ved, at der kan gå timer, inden patienten får hjælp. Derfor vælger de oftere end før at ringe 112 med det samme og måske også i situationer, hvor de normalt ville have tilkaldt vagtlæge. Det er en konsekvens af, at akutberedskabet er rykket længere væk, og at akutte patienter nu som hovedregel skal køres helt til Herning for at blive indlagt, siger hjemmesygeplejerske Anne-Marie Kousgaard fra Harboøre.

Region Midtjylland har for nyligt bevilget 2,4 mio. kr., så der i nattetimerne er to mod før én ambulance med udgangspunkt i Lemvig. Bilen skal dog også dække Struer-området, og i Thyborøn oplever man ikke dette tiltag som en markant forbedring af trygheden.

– Falck-redderne og anæstesisygeplejerskerne, som er med i akutbilen, yder en god og effektiv indsats. Problemet er, når ambulance eller akutbil ikke når frem i tide, så står vi hjemmesygeplejersker alene med problemet. For nylig var der en mand i Thyborøn, som fik en alvorlig hjerneblødning. Her er det altafgørende, hvor lang tid der går, inden patienten får tilført ilt til hjernen. I dette tilfælde reddede patienten livet, men med svære mén. En hurtig indsats betyder alt, det kan man ikke bortforklare, fastslår Anne-Marie Kousgaard.

Sygeplejerskerne når ikke altid frem

Thyborøn-Harboøre har som kompensation for de store afstande til akuthjælp og hospital en særordning, hvor hjemmesygeplejersker automatisk bliver tilkaldt ved 112-opkald til ambulancer. Hidtil har sygeplejerskerne i mange tilfælde kunnet nå frem til patienten før udrykningen. Denne tryghed er blevet udhulet, efter at Lemvig Kommune i år har udvidet hjemmesygeplejerskernes dækningsområde.

– Vi skal nu også køre ud til opkald fra Strande, Bovbjerg, Klinkby, Gjellerodde og det nordlige Lemvig – dog ikke alle steder ved 112-opkald. Men sidder vi hos en døende eller alvorligt syg patient, kan vi ikke bare køre efter et 112-opkald. I andre situationer kan der gå længere tid, før vi når frem, fordi afstandene er blevet større, siger Anne-Marie Kousgaard.

I akutforliget fra 2007 lovede Midtjyllands Regionsråd at tildele Lemvig-området en lægebemandet ambulance. Denne bevilling på p.t. 4,4 mio kr. pr. år er ikke realiseret endnu. Fra hjemmesygeplejerskens synsvinkel vil det være en hjælp, men ikke nogen løsning på problemet.

– En lægeambulance kan stadig kun være et sted, hvorimod et nærliggende hospital med akutmodtagelse vil kunne tage imod flere patienter ad gangen. En medvirkende årsag til folks utryghed er, at lægeberedskabet efterhånden er meget lille herude. En praktiserende læge i Thyborøn stoppede for nyligt, en anden i området nærmer sig pensionsalderen, og de resterende læger er overbebyrdede. Der er ikke noget at sige til, hvis befolkningen oplever, at hjælpen er langt væk, siger Anne-Marie Kousgaard.

”Bare ikke sygehuset”

Siden februar 2008 skal akutte kirurgiske patienter køres til Regionshospitalet Herning i stedet for Holstebro. Det er ofte ældre mennesker, der enten ikke har eller er holdt op med at køre bil.

– Ægtefællen siger ofte: ”Bare ikke sygehuset!”, når vi snakker om, hvad der skal ske. Rejsen med tog og bus er mere, end de magter, så vi oplever adskillige gamle og meget syge patienter fra Thyborøn-området, som er indlagt i Herning uden at få besøg af den, der står dem nærmest. Det er en anden konsekvens af politikernes akutforlig, siger hjemmesygeplejersken fra Harborøre.

Alle pressemeddelelser om: