Lad os gøre oprør!

28. april 2009

Til redaktionen

Holstebro, 28. april 2009

Vi e-mailer pressestof for speciallæge Jesper Egerup, Ulfborg, som torsdag har opstillingsmøde for et nyt parti – Vestnordvest. Opstillingsmødet finder sted i Idomhallen kl. 19.00.

Yderligere informationer kontakt speciallæge Jesper Egerup, tlf. 9749 2245 eller mail egerup@dadlnet.dk.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Lad os gøre oprør!

Kom til opstillingsmøde for det nye parti Vestnordvest

Nedlæggelsen af akutfunktionen på Holstebro sygehus har medført en dyb skuffelse og afmagt i den vestjyske befolkning. I en generation har befolkningen haft et sygehus, hvor afdelingscheferne blev udvalgt blandt de bedste læger i landet. Disse slog sig ned i de omliggende gader med deres familier, så sygehuset kunne nås med kort varsel. Lægerne viste hurtigt deres duelighed og opnåede en gensidig tillid i befolkningen. Det samme oplevede de ansatte på sygehuset, som følte sig værdsat og respekterede . Sygeplejeskolen , skolen for fysioterapeuter og skolen for ergoterapeuter fik en nær tilknytning til sygehuset. Det samme gælder de praktiserende læger, hvor mange har fået en del af deres uddannelse på sygehuset og siden modtaget videreuddannelse og personlig rådgivning. 80% af de patienter, som de praktiserende læger i dag sender til viderebehandling har sygehuset med akutfunktion kunnet klare. Resten er naturligvis sendt til specialafdelinger på andre sygehuse eller til privatpraktiserende speciallæger.

Der er ikke noget at sige til , at vestjyderne ikke ønsker at få ødelagt et så veludviklet og fint fungerende hospitalssystem. Det er regionsformand Bent Hansen, som har ansvaret for den nye hospitalsstruktur, der medfører nedlæggelse af sygehusene i såvel Holstebro og Herning til fordel for et nyt regionssygehus i Gødstrup. En løsning der på ingen måde giver den fordel, som det nuværende system yder. Foruden spild af penge på nybyggeri, er der nu udsigt til et transportsystem af ambulancer og personbefordringer, der nemt kan sluge halvdelen af sundhedsbudgettet og samtidig ved de store afstande udsætte patienternes liv og helbred for fare .

Bent Hansens uventede udspil har fået hele Vestjylland til at reagere. Der har været store optog, underskriftindsamlinger, møder med regionsråd og regering, talrige læserbreve og artikler, som har fyldt såvel regionsblade som landsblade. Alt har prellet af på Bent Hansen, som fastholder sine planer trods den vestjyske befolknings modstand. Han forventer at blive genvalgt, da han har opbakning af såvel socialdemokratiet og regeringen, og desværre har han alt andet lige muligheden for at blive genvalgt, da socialdemokratiet og regeringen ikke har vist tegn på at skippe ham. Hans stemmer kommer fortrinsvis fra socialdemokraterne i øst. Det forholder sig faktisk sådan, at vestjyderne roligt kan blive hjemme på sofaen ved regionsvalget til efteråret, da de alligevel ikke får nogen indflydelse på resultatet.

Skal Vestjylland virkeligt ydmygt finde sig i ikke at have indflydelse på sin egen sygehustruktur? Lad os som vestjyder stå sammen og gøre “oprør”. Blæs på jeres partier og stem ved kommende regionsvalg udelukkende på den liste, der vil bevare vore sygehuse og retablere dem. Listen hedder Vestnordvest. Hvis alle vestjyder og borgere, som i andre dele af regionen opponerer mod Bent Hansen, stemmer på denne l iste vil de uden besvær kunne få en så stor indflydelse, at Bent Hansen kan detroniseres, og sygehusene reetableres.

Fælleslisten Vestnordvest har opstillingsmøde den 30 april i Idomhallen kl 19. Mød talstærkt op og få indflydelse på valg og opstilling af listens kandidater, som kompromisløst vil forlange sygehusene genetableret.

Speciallæge Jesper Egerup, Ulfborg
Tlf. 9749 2245.
Mail: egerup@dadlnet.dk

Alle pressemeddelelser om: