Vi slagter danske søer til tyske priser

25. marts 2009

Til redaktionen

Holstebro, 25. marts 2009

Vi e-mailer pressestof for Moesgaard Meat A/S i Naur ved Holstebro, som slagter danske søer til tyske priser.
Læs mere på www.moesgaard-meat.dk

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograferne fotograf Martin Schubert og Søren Palmelund/Tilsted Com.
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng i forbindelse med omtale af Moesgaard Meat A/S.

Yderligere informationer – kontakt Moesgaard Meat A/S, fabrikschef Peter Larsen,
tlf. 9743 2326.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Moesgaard Meat A/S til svineproducenterne:

Vi slagter danske søer til tyske priser

 

Moesgaard Meat A/S vil slagte danske søer til tyske priser.
Det er filosofien bag slagteriets nyeste udspil over for svineproducenterne.
Moesgaard Meat vil frigøre sig fra det traditionelle danske afregningssystem. I stedet vil slagteriet tilbyde svineproducenterne at købe deres søer afregnet i forhold til den tyske notering på samme måde, som eksportvognmændene tilbyder.
– Vi satser i 2009 på at få endnu flere søer til slagtning. Slagteriet er bygget til at slagte søer, men også til svin. Vi kan hurtigt skifte mellem søer og svin. Vi slagter ca. 60 søer i timen og ca. 120 svin i timen, fortæller fabrikschef Peter Larsen.

Vigtig med opbakning

Der er danske arbejdspladser og god økonomi for landmanden i at slagte søerne på Moesgaard Meat.
– Det er trist, at Danish Crown i Holstebro skal lukke, men så meget desto mere vigtigt er det, at der er lokal opbakning til Moesgaard Meat. Tilbagemeldinger fra vores leverandører viser, at en landmand tjener fra knap 100 kr. og helt op til 250 kr. mere pr. so leveret til Moesgaard Meat i forhold til at sende dyrene til slagtning i Tyskland, siger han.
I det hele taget er slagteriet kommet godt fra start i 2009, selv om finanskrisen spiller ind.
– Vi kan godt se på betalingerne for vores kød, at kunderne venter lidt længere end tidligere, men det samme oplever mange andre i branchen, siger Peter Larsen.

God dyrevelfærd

CO2-besparelser og god dyrevelfærd er nøgleord for Moesgaard Meat.
– Dyrene undgår samlestalde, omlæsninger og lang transporttid, som især er hård ved søerne. Der spares CO2 ved, at der transporteres flere nettokilo via kølebil, end når dyrene transporteres levende til Tyskland, siger Peter Larsen.
Moesgaard Meat oplever en god kvalitet hos søerne, og der er meget få problemer med dyrelægekontrollen i staldene.

Alle pressemeddelelser om: