Moderne boliger til de studerende

2. marts 2009

Til redaktionen

Holstebro, 2. marts 2009

Vi e-mailer pressestof for Boligselskabet ”Sct. Jørgen” i Holstebro, som renoverer og ombygger alle fem kollegieblokke på Rendsborggade i Holstebro.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.
Tekst og foto må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af Boligselskabet ”Sct. Jørgen”.

Yderligere informationer kontakt Boligselskabet ”Sct. Jørgen”, formand Gert Vestergaard, mobil 2211 9222.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Moderne boliger
til de studerende

 

Unge studerende i Holstebro får nu topmoderne boliger at hygge sig i, når de ikke sidder på skolebænken.
Mandag formiddag gik Boligselskabet Sct. Jørgen i gang med en omfattende ombygning og renovering af alle fem kollegieblokke på Rendsborggade i Holstebro. Og det er noget, der passer borgmester Arne Lægaard særdeles godt.
– Projektet sikrer de unge tidssvarende boligforhold tæt på deres uddannelsessted, og det yder dermed et stort bidrag til at gøre Holstebro endnu mere attraktiv som uddannelsesby, siger borgmester Arne Lægaard.
– Vi har nogle stærke og meget attraktive uddannelsesmiljøer i Holstebro. Det understreges bl.a. af, at der i 2008 blev optaget ca. 150 elever flere på byens institutioner for ungdomsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser end året før. Med den nye indretning af kollegiet på Rendsborggade får de studerende også gode muligheder for at indrette sig i gode og attraktive miljøer udenfor skoletiden, siger Arne Lægaard.

Mere plads

Ved renoveringen og ombygningen får de studerende mere plads at råde over.
Antallet af boliger på kollegiet i Rendsborggade reduceres fra ca. 200 til 130. Til gengæld bliver 80 af dem med to rum, mens 10 indrettes særligt handicapvenligt. Alle boliger får eget køkken og bad.
Projektet er beregnet til at koste ca. 40 mio. kr.

Styrker studiemiljø

Et stærkt kollegiemiljø tæt på undervisningsbygningerne er med til at styrke studiemiljøet i Holstebro, mener både studerende og medarbejdere på VIA Campus Holstebro.
– Boligselskabet Sct. Jørgen vil medvirke til, at det primært er studerende, der placeres i kollegiet, og det har stor betydning for at kunne tiltrække og fastholde vore studerende i Holstebro. Det giver også attraktive forhold for de internationale studerende, der er hos os hvert semester, når de skal indføres i studiemiljøet og i byens øvrige tilbud, siger driftsleder Find H. Gravesen fra VIA University College.
– Vi er dybt interesserede i byggeriet. Det er et vigtigt aktiv, at vi får mulighed for at sikre, at bl.a. de studerende, der for første gang flytter i egen bolig, får direkte adgang til ældre studerende og derved straks får muligheden for at få hjælp til at blive inddraget i studiemiljøet og byens liv, siger han.

Alle pressemeddelelser om: