Afstanden kan blive for lang

26. februar 2009

Til redaktionen

Holstebro, 26. februar 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
De to borgmestre fra henholdsvis Holstebro og Struer Arne Lægaard og Martin Merrild samt byrådsmedlem H.C. Østerby og overlæge Niels A. Larsen var tirsdag på Christiansborg, hvor de bl.a. havde møde med Venstres sundhedspolitiske ordfører Birgitte Josefsen.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og fotos findes på Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Afstanden kan blive for lang

 

– Vi er optaget af at komme ud af denne sygehusdebat med et landkort, der sikrer, at alle borgere er trygge ved den behandling, der tilbydes. Jeg har lyttet til en velforberedt delegation, som var i stand til at konkretisere problemstillingen i Nordvestjylland, og de synspunkter vil jeg bære videre til de to ministre, som arbejder med sagen.

Sådan siger Birgitte Josefsen, MF og sundhedspolitisk ordfører for Venstre. Hun og partiets politiske ordfører Inger Støjberg tog tirsdag imod fire repræsentanter for de tre nordvestjyske kommuner, der kæmper for at få placeret et kommende vestjysk storsygehus så centralt for målgruppen som muligt.

Borgmestrene Martin Merrild, Struer og Arne Lægaard, Holstebro (begge V) havde taget turen til Christiansborg sammen med H. C. Østerby, socialdemokratisk ordfører i Holstebro Byråd og overlæge Niels A. Larsen, Regionshospitalet Holstebro. Foruden de to Venstre-kvinder drøftede delegationen problemstillingen med det Per Ørum Jørgensen, konservativ MF, der er valgt i området.

– Vi mødte politikere med et godt forhåndskendskab til problemstillingen og med en forståelse for de særlige forhold, som folk i yderområderne slås med, når det gælder afstande og transporttider til nærmeste sygehus med akutmodtagelse. Vores hensigt var at sikre opmærksomhed omkring problematikken, når regering og folketing senere skal træffe de endelige beslutninger om fremtidens Danmarkskort på sygehusområdet, siger Martin Merrild.

Birgitte Josefsen er valgt i Region Nordjylland, hvor Thisted Sygehus har opnået status som akutmodtagested, selv om sygehuset ikke har det befolkningsunderlag, som Sundhedsstyrelsen forudsætter som minimum for at opretholde en akutmodtagelse. Regeringen og dens ekspertpanel har erkendt, at særlige forhold i de enkelte regioner kan tale for, at der etableres og godkendes særordninger.

– En tilsvarende model kan komme på tale i Nordvestjylland. Med den planlagte udbygning af akutberedskabet betyder afstand til sygehuset ikke det samme som for 10 år siden, men det er forkert at sige, at den ikke betyder noget. Det afgørende er, at vi sikrer befolkningen den størst mulige tryghed og den bedst kvalificerede hjælp, fastslår Birgitte Josefsen, der er uddannet sygeplejerske.

Alle pressemeddelelser om: