Compass Advokatfirma er både yngst og størst

20. februar 2009

Til redaktionen

Holstebro, 20. februar 2009

Vi e-mailer pressestof for Compass Advokatfirma i Aabenraa, som har udvidet med to partnere samt ansat en række nye, unge jurister. Det markeres ved en reception fredag 27. februar kl. 14-17.
Læse mere om Compass Advokatfirma på www.compasslaw.dk

Tekst ved journalist Tharben Hansen.
Fotos ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af Compass Advokatfirma.

Yderligere informationer kontakt Compass Advokatfirma, advokat Jens Jepsen, tlf. 7333 3102 eller mobil 4031 8638.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Compass Advokatfirma
er både yngst og størst

 

Med ni jurister på kontoret på Kystvejen i Aabenraa er Compass det advokatkontor i Sønderjylland, der har flest jurister på en adresse.

Med en række nye, unge jurister i staben, har Compass et yngre hold end alle andre i denne branche i landsdelen, og forestillingen om, at en jurist er en mand i mørkt jakkesæt, bliver også udfordret af Compass, der på ganske kort tid har ansat fire yngre, kvindelige jurister.

– Et advokatfirma behøver hverken at være støvet, stift eller profit-fikseret, siger advokat Jens Jepsen med et skævt smil om munden og stjerner i øjnene.
– Det skal være sjovt at gå på arbejde, om omgangsformen må være uhøjtidelig, når så mange yngre mennesker er på samme arbejdsplads, supplerer Lars Rafn og Thomas Carsten Clausen.
Men tone og form er langt fra alt. De tre partnere søger faglige udfordringer, og missionen er, at kunderne skal have den bedste juridiske bistand.

Der er sket meget i Compass Advokatfirma I/S det seneste års tid.

Compass Advokatfirma har arbejdet målbevidst mod en større specialisering af de enkelte advokater, og det er samtidig lykkedes det unge firma at sikre, at det råder over en lang række sproglige kompetencer.

Compass yder rådgivning til erhvervsliv, offentlige myndigheder, faglige organisationer og også til private. Compass har både de juridiske og sproglige kompetencer, der er nødvendig for at kunne bistå danske virksomheder, som handler med udlandet, og udenlandske virksomheder, der ønsker at gøre forretning i Danmark.

Advokat Jens Jepsen var i en kort periode eneejer, da advokat Peter Dahl og advokat Claus Guldager trådte ud af virksomheden, men advokat Lars Rafn og advokat Thomas Carsten Clausen blev kort efter optaget som nye partnere. Begge var indtil da ansat i virksomheden.

27. februar kl. 14 – 17 holder Compass Advokatfirma reception på Kystvej 22 i Aabenraa for at byde sine to nyeste partnere, Thomas Carsten Clausen og Lars Rafn officielt velkomne og for at markere den seneste, dynamiske udvikling i det unge advokatfirma.

Bilag til pressemeddelelse

Compass Advokatfirma spænder bredt
og satser både internationalt, nationalt og lokalt

Det går stærkt for tiden, udover de mange ændringer i firmaet herunder 5 nyansættelser indenfor 8 mdr. har firmaet en stor tilgang af sager i insolvensretligt regi (konkurs, betalingsstandsning, akkord, rekonstruktion, gældssanering mm.). Da adv. Jens Jepsen er en af de få specialister på dette område, har firmaets advokater en naturlig tilgang hertil, og det kan tydeligt mærkes på sagstilgangen.

Vi bistår banker/sparekasser og virksomheder med inkassation af fordringer, med at redde mest muligt i forbindelse med betalingsstandsning og konkurs, med omstødelsessager osv. og vi bistår skyldnere med forsøg på ordninger, specielt har vi meget arbejde for nødlidende virksomheder, som skal vurderes for at se, om det er muligt at finde en løsning, så virksomhederne kan fortsættes, og hvis dette er muligt, er der ofte en hel del advokatarbejde i kølvandet på en sådan sag. (Jens Jepsen)

Min erfaring og viden på området kommer dels af et meget stort antal gennemførte sager i perioden 1990 til dato, på baggrund af et stor interesse for området, hvor jeg bl.a. i flere år sammen med en håndfuld andre advokater har bistået Advokatrådet med udkast til høringssvar og responsa på dette specifikke område, først som medlem af erhvervsudvalget senere som medlem af ekspertpanelet under lovudvalget, ligesom jeg sidder i bestyrelsen for Danske Insolvensadvokater, som er en forening der samler specilisterne på området. (Jens Jepsen)

Compass Advokatfirma har arbejdet målbevidst mod en større specialisering af de enkelte advokater, og det er samtidig lykkedes det unge firma at sikre, at det råder over en lang række sproglige kompetencer.

Med størrelsen formår vi at stille et reelt hold eksperter på benene i enhver situation, ligesom vi altid effektivt kan behandle de mest forekommende sager for erhvervslivets virksomheder. (Thomas Clausen)

Den unge og dynamiske stil har medført, at firmaet er tilført mange kunder/sager i det seneste år.

Årsagen er nok, at der altid er friske øjne på sagerne, og dette kombineret med ældre advokaters erfaring synes at give den dynamiske blanding som de fleste erhvervsvirksomheder eftersøger.

Vi har været inde i en rivende udvikling, en udvikling som vi agter at fortsætte, vi forventer således over de næste 3-5 år at udvide men mindst 5 advokater og et tilsvarende antal sekretærer. (Lars Rafn)

Compass yder rådgivning til erhvervsliv, offentlige myndigheder, faglige organisationer og også til private.

Compass har både de juridiske og sproglige kompetencer, der er nødvendig for at kunne bistå danske virksomheder, som handler med eller ønsker at etablere sig med egen virksomhed i udlandet, og udenlandske virksomheder, der ønsker at gøre forretning eller etablere sig i Danmark.

Firmaet har udvidet sine sproglige kompetencer meget, på det nære har firmaet ansat 1 tyskfødt og en i Tyskland opvokset dansker. Den ene (Kamilla Keth Kristensen) er dansker med baggrund i en tysk advokatuddannelse (Rechtsantsanwalt). Hun har senere erhvervet retten til at praktisere som dansk advokat og har gjort dette i 6 år og i forbindelse hermed opnået møderet for Landsretterne samt Sø- og Handelsretten. Den anden (adv. fm. Claudia Andersen) er tysk, men har taget hele sin uddannelse i Danmark.

Selvom vi alle kan tale tysk på forhandlingsniveau, så er der afgørende forskel på en dansker, som kan tale tysk og en tysker, som både tænker og taler tysk. Dette har vi straks kunnet mærke i forhold til antallet af nye sager for tyske kunder. (Thomas Clausen)

Herudover har firmaet ved ansættelse af adv.fm. Jeanne Jørgensen erhvervet sproglige kompetencer indenfor russisk, hviderussisk og lettisk.

Det er vi et af de meget få firmaer i Danmark, som kan prale med. Vi forventer her en stor tilgang i sager, hvor danskere ønsker bistand til forhandlinger i russisk/lettisk-talende lande, forhandlinger som kan foregå via en dansk advokat og ikke blot en sprogkyndig, hermed slås ofte 2 fluer med et smæk. (Jens Jepsen)

Ved fremtidige ansættelser går vi målrettet efter at udvide vores sproglige kompetencer, således har vi lige ansat en sekretær med tysk baggrund til at bistå med korrespondancen på den stærkt voksende andel af tyskrelaterede sager. (Lars Rafn)

Vi satser på kunder fra udlandet og fra Danmark og da vi allerede er godt repræsenteret lokalt satser vi også nationalt, i hvert fald sådan, at vi betragter alle virksomheder i hele regionen både nord og syd for grænsen som mulige kunder.

Alle pressemeddelelser om: