Regeringen skal ikke spise os af med lapperier

4. februar 2009

Til redaktionen

Holstebro, 4. februar 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
Venstre i Regionsrådet dropper akutforliget.

Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Regeringen skal ikke spise os af med lapperier

Regionsrådets forretningsudvalg er enigt om, at der foreligger en ny situation, hvis Gødstrup glipper

– Vi ønsker at bygge et nyt sygehus i den vestlige del af regionen. Hvis det ikke lykkes at komme igennem med det, har vi en underdagsorden, der indeholder den overordnede ambition, at vi ikke vil have vekslet to velfungerende, gamle sygehuse til lidt lapperi på et eksisterende sygehus. I så fald foreligger der en ny situation.

Sådan siger Aleksander Aagaard, ordfører for Venstre og 2. næstformand i Midtjyllands Regionsråd. De to velfungerende sygehuse, han taler om, er regionshospitalerne i Herning og Holstebro. I går vedtog regionsrådets forretningsudvalg sit forslag til køreplan for rådets kommende arbejde med hospitalsplanlægningen. Regeringen har som bekendt sagt fra overfor rådsflertallets Gødstrup-projekt og bedt om grundigere analyser af såvel Gødstrup som af det anbefalede alternativ, der er en udbygning af sygehuset i Herning.

Aleksander Aagaard var den primære pennefører for, at forretningsudvalget tager forbehold overfor sidstnævnte mulighed.

– Dermed mener jeg, at vi har koncentreret beskeden til regeringen: Økonomiøvelsen med at prøve at se, om man ikke kan fedte sig af med at bygge en kvist på et eksisterende sygehus, går ikke med os. Det er ikke vores byttepris for to velfungerende hospitaler. Prisen er et stort nyt, ambitiøst hospital, som kan løfte opgaven for hele vestregionen, siger Aleksander Aagaard.

Tror du selv på, at I kommer igennem med et nyt sygehus?

– Ja, det er jeg overbevist om. Men gør vi ikke, foreligger der som sagt en ny situation, siger Venstres ordfører.

Den nye situation kan som beskrevet i går bringe Regionshospitalet Holstebro ind i den politiske varme igen.

Faktaboks: Det vedtog forretningsudvalget 03.02.09

Uddrag af forretningsudvalgets beslutningsforslag til regionsrådets videre arbejdsgrundlag omkring hospitalsinvesteringer i Region Midtjylland

Nyt hospital i Vest
Regeringen tager udgangspunkt i Det rådgivende udvalgs anbefaling om, at det nye hospital i Vestjylland formentlig kan etableres ved en tilbygning til Regionshospitalet Herning – dette står i modsætning til Regionsrådets beslutning om at bygge et nyt hospital. Regionsrådet har allerede besluttet at få udarbejdet en analyse af rationalerne ved nybyggeri kontra udbygning af Regionshospitalet Herning.

Analysen skal foretages i samarbejde med Herning kommune og med anvendelse af eksterne rådgivere.

Kommissoriet for undersøgelsen er at opstille et sammenlignings-grundlag for nyt byggeri i Gødstrup og udbygning af Regions-hospitalet Herning. Undersøgelsen skal belyse lokalplan-forudsætninger, økonomi i de to byggeprojekter, tidsmæssige aspekter, gevinster ved de to byggerier i form af overvejelser om blandt andet effektiviseringsmuligheder, arbejdsmiljøforhold og patientforhold, herunder tilgængelighed samt forhold for de indlagte patienter. Undersøgelsen søges afsluttet medio 2009. Rapporten forelægges Regionsrådet.

Herudover konstaterer Regionsrådet:
– At en udbygning af Regionshospitalet Herning ikke er indeholdt i Akutforliget i Region Midtjylland
– At erstatningen af de to nuværende hospitaler i Herning og Holstebro i Akutforliget forudsætter et nyt ambitiøst og attraktivt hospital opført mellem Herning og Holstebro
– At der foreligger en ny situation, såfremt det planlagte hospital ikke kan realiseres
– At finansieringen af et nyt hospital i Vest jf. Regionsrådets Akutforligs tekst om et ambitiøst og attraktivt hospital skal kunne præstere en fornuftig tilbagebetalingstid i form af opnåede rationaliseringsgevinster via bedre logistik, bedre arbejdsgange, ny teknologi, tilgængelighed, kvalitet m.v.
– At det præhospitale område udvikles i hele regionen jf. Akutforliget

Anna Marie Touborg tog forbehold.

Alle pressemeddelelser om: