Hus forbi i Herning…?

4. februar 2009

Til redaktionen

Holstebro, 4. februar 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
Hvis hele det kommende vestjyske regionshospital skal ligge i tilknytning til Regionshospitalet Herning, er 92 huse i akut fare for at blive tilintetgjort.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk
Link til slideshow http://livet-i-nordvest.dk/?slideshow=herning

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Hus forbi i Herning…?

Hvis hele det kommende vestjyske regionshospital skal ligge i tilknytning til Regionshospitalet Herning, er 92 huse i akut fare for at blive tilintetgjort

Regeringen og dens ekpertpanel har sagt nej til et nyt storhospital i landsbyen Gødstrup ved Herning. Der er ikke på det foreliggende grundlag rationale i dette nybyggerprojekt på bar mark, mener man på Slotsholmen. Så hellere udbygge noget man åbenbart kender, Herning Sygehus, som jo har ”en grundlæggende fornuftig logistik med relativt moderne bygninger”, som det hed i Juhl-udvalgets rapport.

Men hvad med de bygninger, der ligger uden om sygehuset? Hvis der skal udvides i Herning i det skitserede omfang, vil det inddrage bebyggede områder inden for karreen Skolegade, Rolighedsvej, Gl. Landevej og Møllegade. Op til 92 villaer, udlejningsejendomme og mindre virksomheder.

Mange familiers hjem skal eksproprieres, og et bymiljø med velholdte huse fra forrige århundredes forskellige stilperioder vil blive ofret til bulldozerne. I en by, der ikke har alverden at byde på, når det gælder historiske minder.

Se selv husene på collagen og linket med et slideshow gennem dette stykke Herning, der er i akut fare for at forsvinde.

Hvis Gødstrup og de øvrige barmarksplaceringer mellem Herning og Holstebro ikke bliver til noget, må fokus rettes på hele Hospitalsenheden Vest. Her ligger Regionshospitalet Holstebro absolut bedre for en udvidelse, idet kun 3-5 huse skal rives ned i Holstebro for at skaffe det nødvendige arealkrav.
Et stort rekreativt område følger automatisk med ved denne placering. Og samtidig en geografisk fordel for landsdelen nordvest som helhed.

Alle pressemeddelelser om: