Byhospitalers udbygning er ikke undersøgt til bunds

28. januar 2009

Til redaktionen

Holstebro, 28. januar 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
Juhl-udvalget og regeringens anbefaling af at udvide Herning frem for Holstebro hviler tilsyneladende på en overfladisk ingeniør-gennemgang

Se prospektet på
http://www.livet-i-nordvest.dk/userfiles/file/2008-01-22-forste-prospekt_Regionshospital-Holstebro.pdf

Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.

Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Byhospitalers udbygning er ikke undersøgt til bunds

Juhl-udvalget og regeringens anbefaling af at udvide Herning frem for Holstebro hviler tilsyneladende på en overfladisk ingeniør-gennemgang

– Umiddelbart når man ser tegningerne, ser projektet rigtigt godt ud, men jeg har ikke været nede og detailvurdere det. Det kritiske, der skal udredes nærmere, er tilkørselsforholdene og nærheden til grønne arealer. Det må vi have kigget nærmere på, og jeg vil sørge for, at prospektet kommer til at indgå i det videre arbejde med sygehusplanlægningen.

Sådan siger Henning Vestergaard, direktør for Hospitalsenheden Vest med de fem sygehuse i Holstebro, Herning, Tarm, Ringkøbing og Lemvig. Han udtaler sig om det prospekt for en udvidelse af Regionshospitalet Holstebro, som Holstebro Kommune offentliggjorde mandag.

Kommunens Planafdeling påviser, at Region Midtjylland kan få sit ønskede storsygehus i Vest ved at bygge til Holstebro-enheden i en kile østpå. En af fordelene er, at der skal fjernes relativt få bygninger for at få plads til byggeriet, der yderligere vil profitere af en særdeles naturskøn beliggenhed ned til byens 10 hektar store lystanlæg. Desuden vil der kunne etableres en ny tilkørselsvej med direkte forbindelse til Ringvejen rundt om Holstebro.

Regeringen hælder til Herning

Ligeledes i mandags fulgte to ministerier op på den rapport om sygehuse i Danmark, som regeringens ekspertpanel, ledet af professor Erik Juhl, offentliggjorde i november. Regeringen er enig med Juhl-udvalget i, at der ikke vil være økonomi i at opføre et helt nyt hospital i landsbyen Gødstrup ved Herning. I steder anbefaler man at udbygget Regionshospitalet Herning. Regeringen noterer sig, at Herning-sygehuset ”har en grundlæggende fornuftig logistik med relativt moderne bygninger, som panelet vurderer formentlig er velegnet til udbygning.”

Midtjyllands Regionsråd skal nu overveje, om man vil parere ordre og opgive Gødstrup-projektet, som 22 af rådets 41 medlemmer vedtog sidste sommer. Dernæst om man vil gå i dialog med Juhl-udvalget om en såkaldt før-screening af Herning-udvidelsen. Denne proces skal afklare, om projektet passer ind i den ønskede fremtidige sygehusstruktur og de fastlagte principper. Gør det det, kan projektet få del i de penge, som frigives efter ekspertpanelets samlede indstilling i 2010.

Ultrakort analyse

Holstebro-projektet kommer kun i spil, hvis der er politisk vilje i regionsrådet til det. Spørgsmålet er blot, om Region Midtjylland har været tilstrækkeligt grundig i den analyse af udvidelsesmulighederne i henholdsvis Herning og Holstebro, som lå til grund for Juhl-udvalgets beslutning. Hertil siger direktør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest:

– Juhl-udvalget sendte os via Regionen et standardiseret spørgeskema, hvor vi ultrakort skulle beskrive de bygninger, der var på de eksisterende matrikler, og – ligeledes ultrakort – angive, om det teknisk kunne lade sig gøre at udbygge dem. Vi havde forinden haft Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S til at vurdere bygningerne for at få et iskoldt fagligt responsum uden politisering, siger Henning Vestergaard.

”Summarisk vurdering af Regionshospitalerne Herning og Holstebro” konkluderede, at Hernings bygningsmasse har en logistik, der gør det muligt at bygge videre i højden eller ved tilkøb af arealer. Omvendt har det højere byggeri i Holstebro en fornuftig logistik i lodret plan, hvorimod ny rum-inddeling og forskydning af funktioner kan resultere i dårligere udnyttelse af bygningerne. Holstebro vil dog kunne udvide på egen grund så komplekset får en u-form med den nuværende hovedindgang centralt placeret, hed det i ingeniør-firmaets responsum.

Herning-sygehuset er tilsyneladende blevet vurderet ved selvsyn. For Holstebros vedkommende er sammenfatningen ”alene bygget på en vurdering på det overordnede kendskab, som er til hospitalet på det nuværende stade…”, hedder det i redegørelsen.

– Vi har brugt den konkrete sagsbehandler gennem lang tid, så han kender vores huse i en vis udstrækning, siger Henning Vestergaard som forklaring på, at firmaet Leif Hansen ikke fandt det nødvendigt at aflægge Holstebro besøg, før man skrev konklusionerne.

Sundhedsdirektør erkender ulemper

De 2 1/2 A4-sider fra Leif Hansen Rådgivende Ingeniører er det eneste skriftlige materiale, der ligger til grund for ekspertpanelets senere anbefaling af at udbygge Herning. Dog besøgte Juhl-udvalget på egen anmodning begge matrikler i juni 2008, hvor det blev til en halv times møde og rundvisning på regionshospitalerne i henholdsvis Holstebro og Herning.

Region Midtjylland sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, ledsagede ekspertpanelet på ekskursionen 17. juni sidste år. Han har endnu ikke set det nye oplæg fra Holstebro Kommune, men siger, at der for ham ikke er noget nyt i, at Holstebro-sygehuset kan udvides.

– Juhl-udvalget bad os om en præsentation af bygningerne i henholdsvis Herning og Holstebro, herunder hvordan de ligger i forhold til by, grønne arealer og vejforbindelser. Samtidig kunne udvalget ved selvsyn vurdere den indre bygningslogistik begge steder, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Hverken rapporten fra Juhl-udvalget eller regeringens brev fra i mandags omtaler vejforbindelser og problemer/muligheder, når man udvider ud over sygehusenes matrikler? At det f.eks. kan blive nødvendigt at opkøbe og fjerne op mod 90 parcelhuse i Herning og etablere nye vejanlæg?

– Da vi anbefalede at bygge et nyt hospital, pegede vi netop på, at ulempen ved at bygge til i Herning er, at man kommer til at bryde ind i en eksisterende by med de afledte konsekvenser, det kan få. Jeg kender ikke tallet 90 huse, for mig bekendt er der ikke nogen, der har arbejdet seriøst med det her endnu, siger sundhedsdirektøren i region Midtjylland.

Alle pressemeddelelser om: