Holstebro har ideel plads til storsygehus

26. januar 2009

Til redaktionen

Holstebro, 26. januar 2009

Holstebro, 26. januar 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. Holstebro har ideel plads til storsygehus.
Se hele prospektet på
http://www.livet-i-nordvest.dk/userfiles/file/2008-01-22-forste-prospekt_Regionshospital-Holstebro.pdf

Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt planchef i Holstebro Kommune Søren Hemdorff, tlf. 9611 7640 eller regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Holstebro har ideel plads til storsygehus

Prospekt fra Holstebro Kommune dokumenterer det, som Region Midtjylland og Juhl-udvalget hidtil har afvist: At Regionshospitalet Holstebro ligger ideelt for en udvidelse til det kommende regionshospital i Vest

Regionshospitalet Holstebro kan udvides til mere end det dobbelte. Ved at fjerne et mindre antal bygninger og bebygge et område, der i stort omfang ligger ubenyttet hen, kan Vestjylland få sit ønskede storsygehus centralt beliggende for akutmodtagelser med en bynær og naturskøn placering.

Det dokumenterer Planafdelingen under Teknik og Miljø i Holstebro Kommune. I et nyt prospekt påviser kommunen, hvorledes det nuværende regionshospital kan udvides mod øst i en kile, der grænser op til byens lystanlæg.

– Et areal på 54.000 kvm vil med lethed kunne rumme et hospitalsbyggeri på godt og vel 100.000 etagekvadratmeter, svarende til det volumen, som Region Midtjylland har kalkuleret med, hvis man skal udvide i enten Herning eller Holstebro. En udvidelse i Holstebro vil kun kræve nedrivning af 15-20 bygninger, hvoraf en stor del i forvejen ejes af regionen. Kun tre ejendomme til en værdi af anslået 10 mio kr. vil således skulle opkøbes. Samtlige berørte bygninger er i forvejen omfattet af en byplanvedtægt, der reserverer dem til sygehusdrift, siger Søren Hemdorff, planchef i Holstebro Kommune.

Hans afdeling har udarbejdet et skitseforslag til en bebyggelse på 3-6 etager i højden og med en lang slynget hovedfløj, hvorfra fire fingre skyder sig ud ned mod anlægget. Bilerne får plads i et 13.500 kvm stort p-hus, eventuelt placeret under jorden. En ny tilkørselsvej fra Ringvejen rundt om Holstebro er også indeholdt i projektet.

Hospital i et smørhul

– Det vil være naturligt at placere en ny akutmodtagelse længst mod øst i tilknytning til den nye vej. Herved vil Nordvestjylland få et centralt placeret hospital med fine tilkørselsforhold samtidig med, at sygehuset får en særdeles attraktiv beliggenhed tæt på centrum og med udsigt og adgang til byens åndehul, anlægget med søer og skov. Forsynings- og miljømæssigt er placeringen ligeledes ideel, siger Søren Hemdorff.

Regeringens ekspertpanel med professor Erik Juhl i spidsen afslog i november at anbefale bygning af et helt nyt storsygehus i landsbyen Gødstrup ved Herning som vedtaget af et knebent flertal i Midtjyllands Regionsråd. I stedet pegede panelet på en udvidelse af Regionshospitalet Herning som alternativ.

Sygehuset i Herning er placeret i et tæt bebygget beboelsesområde. Herning Kommunes byplanchef Marius Reese oplyser, at man har indledt en dialog med sygehusets naboer om fremtidsperspektiverne. Ca. 90 huse er placeret inden for det område, der formentlig skal inddrages, hvis man vælger at udvide i Herning. Hidtil har Region Midtjylland ikke vist interesse for at udvide den del af Hospitalsenheden Vest, der er placeret i Holstebro.

Regionen har aldrig spurgt os

– Vi er aldrig blevet spurgt om mulighederne for at udvide i Holstebro. Hverken af Region Midtjylland eller af Juhl-udvalget. I stedet har man henvist til en flere år gammel rapport fra et rådgivende ingeniørfirma, der giver Herning en lille fordel med hensyn til logistikken i eksisterende bygninger. Men det er efter min vurdering ikke tilstrækkeligt til at bortdømme Holstebro, som har andre væsentlige fortrin, fastslår Holstebros planchef Søren Hemdorff.

Formanden for Nordvækst-samarbejdet, borgmester Martin Merrild (V), Struer siger, at han er positivt overrasket over, at der er så god plads og så attraktive muligheder for at bygge sygehus i Holstebro.

– Det er besynderligt, at Region Midtjylland ikke har undersøgt det her og efterfølgende helt har undladt at oplyse Juhl-udvalget om dette oplagte alternativ til et barmarksprojekt som Gødstrup. Især på baggrund af at Holstebro ligger centralt placeret for livsvigtige akuttransporter i modsætning til Herning, siger Martin Merrild.

Alle pressemeddelelser om: