Hernings patienttal skrumper ind

22. januar 2009

Til redaktionen

Holstebro, 22. januar 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. Hernings patienttal skrumper ind.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved Martin Schubert/Tilsted Com.

Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Hernings patienttal skrumper ind

At placere Vestjyllands fremtidige akutsygehus i Herning eller Gødstrup kan ikke forsvares med et større optageområde i forhold til at satse på Holstebro. Tværtimod bliver konkurrencen om patienterne hårdere jo længere østpå, hospitalet placeres, påviser læge

At placere Vestjyllands fremtidige akutsygehus i Herning eller Gødstrup kan ikke forsvares med et større optageområde i forhold til at satse på Holstebro. Tværtimod bliver konkurrencen om patienterne hårdere jo længere østpå, hospitalet placeres, påviser læge

En placering af Regionshospitalet Vest ved Herning vil give et patientunderlag på godt 300.000 mennesker. Og ca. 80 procent af dem vil kunne nå frem til sygehuset i udrykningsambulance inden for 30 minutter.

Sådan argumenterede Herning Kommune under sidste sommers politiske strid om, hvor det planlagte storsygehus i den vestlige del af Region Midtjylland skal ligge. Hernings prognoser adskilte sig markant fra konklusionerne i den rapport, som ingeniørfirmaet COWI udarbejdede for regionen, og det var der gode grunde til.

COWI opererede med det gamle Ringkøbing Amt som det nye hospitals optageområde – i overensstemmelse med det kommissorium, Region Midtjylland havde udstukket. Herning Kommune udvidede behændigt optageområdet mod øst. Herved blev patientunderlaget forøget, og gennemsnitstiderne for akuttransporter lod sig påvirke gunstigt gennem inddragelsen af de tæt befolkede områder over mod Silkeborg.

Satsningen gav som bekendt pote i første omgang med Midtjyllands Regionsråds valg af landsbyen Gødstrup nær Herning som domicil for storsygehuset. Men den beslutning blev siden kaldt useriøs af regeringens ekspertudvalg, som i stedet – uden nogen videre begrundelse – har foreslået at udvide Regionshospitalet Herning. Men hverken Gødstrup eller Herning vil kunne tiltrække flere patienter i forhold til en placering i Holstebro, som ligger betydeligt mere centralt i forhold til det område, som sygehuset primært skal betjene.

Silkeborg vil ikke søge mod Herning

Det påviser Anders Krogh, pensioneret praktiserende læge fra Holstebro. Han har analyseret geografien og infrastrukturen, og ingen af delene taler til fordel for en placering ved Herning:

– Akutsygehusene i Viborg, Skejby og Horsens vil være gode alternativer for befolkningen i Silkeborg-området. På 40 minutter kan man køre fra Silkeborg midtby til enten Viborg eller Skejby, hvorimod turen til Gødstrup tager 46 minutter. Selv fra det vestligste Silkeborg ved Hvinningdal er der fire kilometer kortere til Viborg end til Gødstrup, siger Anders Krogh, der har benyttet Google Map som kilde.

Nedlæggelsen af akutfunktionen på Regionshospitalet Silkeborg var en del af grundlaget for regionsrådsflertallets beslutning om at bygge i Gødstrup. Men det holder ikke, påviser Anders Krogh.

– Det blev anført, at en tredjedel af Silkeborg Kommunes borgere i fremtiden skal betjenes af Regionshospital Vest. Men det vil næppe blive tilfældet. Syd for Silkeborg – eksempelvis i Virklund – har befolkningen omtrent lige langt til hele fire sygehuse, og længere sydpå vil Regionshospitalet Horsens blive det naturlige valg, fremfører lægen fra Holstebro.

Ingen valgmuligheder i vest

Sygehusmæssigt er der således oplagte alternativer til Gødstrup/Herning for befolkningen i Silkeborg, der traditionelt orienterer sig mod øst. For folk i det nordvestjyske område og de mange turister langt vestkysten er der derimod ingen valgmuligheder, efter at Regionshospitalet Holstebro har mistet sin akutfunktion. Det har forarget Anders Krogh, som har skrevet til både sundhedsministeren, Folketingets Sundhedsudvalg og Region Midtjylland uden at få andet end formelle svar.

– Det er komplet uacceptabelt, at Nordvestjyllands befolkning stilles ringere på det sundhedspolitiske område end den øvrige befolkning. Det er et demokratisk problem, at flere end 100.000 menneskers protest og nødråb ikke er blevet hørt. I stedet blev det partitaktiske synspunkter og ”sognerådspolitiske” hensyn til Herning og Viborg, som blev majoriseret igennem, påpeger han.

I 24 år havde Anders Krogh egen lægepraksis i Holstebro. Senere kørte han som vagtlæge i området. Han kender betydningen af afstand til sygehuset og responstider ved ulykker og akut kritisk sygdom.

– Hvis jeg som vagtlæge i et konkret tilfælde havde undladt at sørge for kortest mulig transport for patienten, kunne jeg have fået en klagesag og en påtale fra Patientklagenævnet på halsen. Den døgndækkende akutbil med anæstesilæge vil i fremtiden komme til at udgå fra Regionshospitalet Vest. For at redde flest liv er det vigtigt, at hospitalet placeres så centralt som muligt, og her ligger Holstebro som påvist af COWI betydeligt bedre end Herning/Gødstrup, siger Anders Krogh.

Hans konklusion:

– Regionshospital Vest må rykkes længere mod nordvest til enten Aulum eller Holstebro. Alternativt må der på grund af de lokale forhold dispenseres fra Sundhedsstyrelsens krav til akutsygehuse, således at det meget velfungerende Holstebro-sygehus bevares med sine akutfunktioner intakt.

Alle pressemeddelelser om: