Videoovervågning vil skabe større tryghed

19. januar 2009

Til redaktionen

Holstebro, 19. januar 2009

Vi e-mailer pressestof for Boligselskabet ”Sct. Jørgen” i Holstebro, som nu indfører vidoovervågning i boligområderne Jættegården og Midgården.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.
Tekst og foto må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af Boligselskabet ”Sct. Jørgen”.

Yderligere informationer kontakt Boligselskabet ”Sct. Jørgen”, direktør Kurt Degnbol, tlf. 9742 4844.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Videoovervågning vil
skabe større tryghed

Boligselskab i Holstebro gør en præventiv indsats for at sikre, at opgange ikke er et opholdsområde for uvedkommende.

Det er først og fremmest for at skabe større tryghed for beboerne, at Boligselskabet Sct. Jørgen i Holstebro nu installerer videoovervågning i boligområderne Jættegården og Midgården.
Ifølge boligselskabets direktør, Kurt Degnbol, vil en såkaldt variabel videoovervågning i boligafdelingens opgange virke præventivt, og den skal være med til at sikre, at uvedkommende ikke færdes i opgangene.
– På baggrund af en brand den 30. december 2008 har beboerne givet udtryk for både utryghed og frustration, og derfor har vi omgående taget fat på at løse problemerne. Opgangene er jo ikke noget opholdsareal for hverken rygere eller folk uden tilknytning til boligområdet, og det skal videoovervågningen være med til at forhindre, siger Kurt Degnbol.

Passer på mig

Marie Rødgaard er beboer i Jættegården, og hun er glad for initiativet.
– Videoovervågning vil give os større tryghed, og selv om jeg ikke selv har oplevet problemer, ved man aldrig, hvornår der kan opstå ballade. Heldigvis har jeg gode naboer, og de passer godt på mig, siger hun.
– Jeg er da ikke blind for, at mange færdes i opgangene med både lightere og papir, og der skal jo så lidt til, før der opstår en brand. Rygere er et jagtet folkefærd, men man kunne jo indrette rygeområder til dem, tilføjer Marie Rødgaard.
Den variable videoovervågning betyder, at der opsættes sensorer i samtlige opgange, og der kan ”forekomme periodevise optagelser”. Med andre ord ved man aldrig, hvor der er aktiv videoovervågning.
– Jo mere der sker, desto mere utryg bliver man. Videoovervågning gør det mere trygt at bo her, og man ved aldrig, hvor der er film i. På den måde har man styr på, hvem der færdes i opgangene, siger Marie Rødgaard.

Alle pressemeddelelser om: