Nye aspekter i kampen for sygehuset i nordvest

12. januar 2009

Til redaktionen

Holstebro, 12. januar 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. Astanden til akutmodtagelse er afgørende for liv og tryghed.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto venligst udlånt af Holstebro Kommune og Struer Kommune
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Nye aspekter i kampen for sygehuset i nordvest

Afstand til akutmodtagelse er afgørende for liv og tryghed, fastslår tre politikere fra Struer, Holstebro og Lemvig

Livet-i-nordvest er ukueligt og fortsætter ufortrødent i 2009. På et nytårsmøde i koordinationsgruppen for placering af et kommende vestjysk sygehus ved Holstebro var der massiv vilje og kampgejst til fortsat at påvirke offentligheden og Folketinget, der senest i juni skal fordele milliarder til investeringer i den fremtidige sygehusstruktur i Danmark.

Regeringens ekspertpanel afviste i november at bevilge penge til et nyt storsygehus i landsbyen Gødstrup ved Herning som vedtaget af et snævert flertal i Midtjyllands Regionsråd. I stedet pegede panelet på en udvidelse af Regionshospitalet Herning som sit fortrukne bud på et fremtidigt sygehus med akutmodtagelse i den vestlige del af regionen. Men i samme ombæring anbefalede panelet massive investeringer i udvidelse af Regionshospitalet Viborg.

Således kan Viborg se frem til at blive udvidet, og Regionshospitalet Silkeborg synes foreløbig at være gået styrket ud af debatten. Det kan betyde, at de to sygehuse vil sætte sig på en del af det patientunderlag, som Herning har kalkuleret med.

– Hvis Viborg cementerer sin position, og Silkeborg har udsigt til at bevare sine funktioner, vil en placering i Holstebro efter min vurdering være helt oplagt og naturligt. Kan vi få et nyt storsygehus ved Holstebro, skal vi gå efter det, men er der ikke økonomi til det, må kravet være, at Regionshospitalet Holstebro får ledelse og akutfunktion tilbage. Hverken Herning eller Viborg ligger godt nok for borgere i nordvest. Der er ganske enkelt for stor afstand til disse sygehuse, siger Niels Viggo Lynghøj, ordfører for Socialdemokraterne og 2. viceborgmester i Struer Byråd.

Holstebro er den centrale by i vest

Også John Thorsø, konservativ og 2. viceborgmester i Holstebro Byråd, ser optimistisk på mulighederne for at påvirke Folketinget til fordel for Nordvestjylland.

– Holstebro er Nordvestjyllands hovedstad og den centralt placerede by for området. Netop derfor blev hovedkvarteret for Midt- og Vestjyllands Politi placeret i Holstebro. Folketinget bør også vægte geografien højt, når det fremtidige vestjyske sygehus skal placeres. Herved reduceres behovet for sygetransporter til gavn for liv og førlighed. Et sygehus med akutmodtagelse og specialer placeret i Holstebro vil samtidig kunne trække praktiserede læger til Nordvestjylland og indgå i faglig pingpong med sundhedsuddannelserne hos CVU Vita i Holstebro, siger John Thorsø.

Præhospital indsats erstatter ikke afstand

Frank Rud Jensen, socialdemokratisk ordfører i Lemvig Byråd, er bosat i Harboøre blandt de borgere, der er særligt udsatte, hvis nærmeste sygehus med akutmodtagelse bliver placeret 90-100 km borte i Herning eller Viborg.

– Man kan ikke være sammen med folk herude, uden at der bliver snakket sygehus. Folk er rystede, nervøse og frustrerede over ikke at blive hørt i denne sag. En responstid på udrykning på ofte langt over en halv time efterfulgt af meget lang transport til sygehuset vil give tidsperspektiver, som vi ganske enkelt ikke kan leve med. Vi føler helt klart, at vi som borgere i den nordvestlige del af regionen er glemt, og at vi bliver tabere med alvorlige konsekvenser til følge, siger Frank Rud Jensen.

Thyborøn-Harboøre-området har fra gammel tid haft en særordning, hvor hjemmeplejen bliver tilkaldt ved 112-opkald og i de fleste tilfælde når frem før ambulancen. Den er Midtjyllands Regionsråd gået med til at fastholde i 2009, men indtil videre er det ikke lykkedes at få regionen til at lave en permanent ordning, som byrådet i Lemvig ønsker udvidet til at omfatte hele Lemvig Kommune.

– Selvfølgelig er det et plus, at man generelt planlægger en styrkelse af den præhospitale indsats. Jeg har blot meget svært ved at forestille mig et effektivt net af lægeambulancer i et område, hvor det i forvejen er svært at få praktiserende læger til at etablere sig. Og én ting er sikker: Præhospital indsats kan ikke erstatte afstanden til nærmeste sygehus med akutmodtagelse. Jeg er ikke i tvivl om, at afstand har betydning for liv eller død, fastslår Frank Rud Jensen.

Alle pressemeddelelser om: