Regionsrådet holder placeringen åben

18. december 2008

Til redaktionen

Holstebro, 18. december 2008

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. 15 regionsrådsmedlemmer fastholder, at det nye hospital skal bygges i Aulum og ikke i Gødstrup
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Søren Palmelund/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Regionsrådet holder
placeringen åben

15 medlemmer fastholder, at det nye hospital skal bygges i Aulum og ikke i Gødstrup

Diskussionen om placering af et kommende storsygehus i Vestjylland er langtfra slut. På mødet i går fastholdt et stort mindretal på 15 ud af Midtjyllands Regionsråds 41 medlemmer, at det nye sygehus bør bygges i Aulum og ikke i Gødstrup.

Regionsrådet skulle på sit sidste møde i 2008 blive enigt om ordlyden af et høringssvar til Danske Regioner om anbefalingerne i rapporten fra regeringens ekspertpanel vedrørende sygehuse i Danmark. Rapporten blev offentliggjort 27. november, og en af de markante konklusioner var, at panelet ikke ønskede at bruge penge på at bygge det nye sygehus i landsbyen Gødstrup ved Herning, som et spinkelt flertal i regionsrådet besluttede sig for 18. juni i år.

Forud for mødet i går havde regionsrådets forretningsudvalg diskuteret, hvad man skulle svare eksperterne og dermed regeringen. Der var enighed om at fastholde beslutningen om et nyt hospital i vest, men ikke om hvor det skulle ligge.

– Først var der et forslag om at man skulle holde fast i, at der skal bygges et nyt hospital i Gødstrup. Så blev ordet Gødstrup erstattet af ”jf. Regionsrådets beslutning af 18. juni 2008.” Men da dette af formanden og næstformanden helt klart blev opfattet som en blåstempling af Gødstrup-placeringen, måtte vi i Venstre tilkendegiveß, at vi er 13 ud af 14, som stadig går ind for Aulum frem for Gødstrup, siger Martin Merrild (V), der udover at være regionsrådsmedlem er borgmester i Struer.

Aulum-placeringen blev støttet af hele V-gruppen minus Herning-repræsentanten Ulla Diderichsen. I regionsrådssalen i går tilsluttede løsgængeren Gunhild Husum og Anna Marie Touborg (F) sig V-gruppen. Jette Skive (O) ønskede ikke at tilkende tilslutning til en bestemt placering. Tove Videbæk (C), der har udtalt sig for Aulum, deltog ikke i mødet.

Herefter måtte det socialdemokratiske formandskab af regionsrådet acceptere, at høringssvaret tilføjes en passus om, at 15 medlemmer af rådet går ind for at bygge et nyt hospital i Aulum. Formand Bent Hansen og næstformand Johannes Flensted-Jensen er begge glødende tilhængere af Gødstrup.

Martin Merrild kalder høringssvaret for en sejr for Vestjylland.

– Diskussionen om placeringen af det kommende sygehus er hermed holdt på banen i regionsrådet. Aulum er ikke optimal, men trods alt tættere på Nordvestjylland i forhold til Gødstrup. Som det ligger nu, er det ikke realistisk at pege på Holstebro, men man kan jo spørge de østjyske regionsrådsmedlemmer, der ønsker en bynær placering om, hvorvidt de er villige til at bringe Holstebro på banen. Det vigtigste her og nu er at fastslå, at beslutningen om placeringen ikke er taget, siger Martin Merrild.

Alle pressemeddelelser om: