Ambulancer kan ikke nå lige hurtigt frem overalt

17. december 2008

Til redaktionen

Holstebro, 17. december 2008

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. Borgmestrene fra Lemvig, Struer og Holstebro har sendt brev til både regionsrådsformand Bent Hansen og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen med hensyn til responstid på akutambulancer.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen og Søren Palmelund/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt borgmester og formand for samarbejdet Nordvækstjylland, Erik Flyvholm, tlf. 9663 1201.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Regionsrådsformanden erkender:

Ambulancer kan ikke nå lige hurtigt frem overalt

 

Hvis mennesker i f.eks. Thyborøn bliver livsfarligt kvæstede i forbindelse med en brand, risikerer de, at brandfolkene er på pletten og går i gang med brandslukningen, før ambulancen når frem og kan give præ-hospital behandling!
Det erkender regionsrådsformand Bent Hansen over for borgmestrene Erik Flyvholm fra Lemvig, Martin Merrild fra Struer og Arne Lægaard fra Holstebro.
De tre borgmestre har i et åbent brev til bl.a. Bent Hansen stillet spørgsmål om regionens gennemsnitlige responstider for akut ambulancekørsel. Det har de gjort, fordi der er lovbefalede krav til responstider for brandslukning, mens ambulancekørsel ikke er omfattet af en lov om responstider.
– Svaret overrasker os ikke. Det bekræfter blot vores bekymring om, at de områder man nu vil trække akuthospitalerne endnu længere væk fra, er nogle af de områder, der i forvejen må leve med de længste responstider for akutambulancer, siger Erik Flyvholm på vegne af de tre borgmestre.

Det kan variere

I sit svar til borgmestrene konstaterer regionsrådsformanden: ”Med hensyn til Thyborøn er det korrekt, at brandberedskabet – ligesom andre steder i landet – til tider vil være hurtigere fremme ved ulykkesstedet end ambulancemandskabet”.
Den gennemsnitlige responstid for akut ambulancekørsel er i Region Midtjylland på 7,5 minutter, og den vil ifølge regionsrådsformanden uundgåeligt dække over lokale variationer.
– Erfaringer viser, at områder tæt på ambulancestationer har lavere responstid. Det betyder derfor naturligvis også, at der i Lemvig, Struer og Holstebro byer vil være en lavere gennemsnitlig responstid end i oplandet, skriver Bent Hansen i sit svar til de tre borgmestre.

Ministersvar

Erik Flyvholm, Martin Merrild og Arne Lægaard har også sendt et åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen om responstider. Ministeren erkender i sit svar, at der ikke er fastsat lovkrav om en maksimal responstid, inden der er hjælp fremme ved en ulykke eller ved sygdom i hjemmet.
– Når man ikke har fastsat maksimale responstider for ambulancekørslen, har det bl.a. baggrund i, at det ikke alene er ambulancens responstid, som er afgørende for den forulykkedes eller den syges behandlingsmuligheder, men også hvorvidt vedkommende har modtaget præ-hospital hjælp, inden ambulancen når frem, skriver Jakob Axel Nielsen.
– Med baggrund i dette og for at sikre en hurtig indsats, når en person rammes af en ulykke eller af akut sygdom, indgår det i regeringsgrundlaget, at akutberedskabet skal indrettes, sådan at hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112, tilføjer han.

Alle pressemeddelelser om: