Befolkningens tryghed har første prioritet

10. december 2008

Til redaktionen

Holstebro, 10. december 2008

Vi e-mailer pressemeddelelse for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.

De tre kommuners borgmestre har fået foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg.

Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved Foto ved fotograf Ulrik Jantzen/Das Buro.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt borgmester og formand for samarbejdet Nordvækstjylland, Erik Flyvholm, tlf. 9663 1201.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Befolkningens tryghed har første prioritet

 

Nordvestjysk delegation tilfreds efter et kort, men kvalificeret møde med Folketingets Sundhedsudvalg

– Der blev lyttet til vores argumenter, og der blev spurgt ind til kernen. Vi fik præciseret, at trygheden for befolkningen i det nordvestjyske område har første prioritet for os, og at afstanden til nærmeste sygehus med akutmodtagelse ikke et problem, der kan løses med flere ambulancer eller helikoptere. Desuden kom vi ind på, at større afstande til nærmeste sygehus vil gøre det endnu sværere at trække praktiserende læger til området. Om det vil lykkes os at påvirke Folketingets endelige beslutning om sygehus-placeringerne, vil de kommende måneder vise, men nu ved Sundhedsudvalget i det mindste, hvad vi mener.

Sådan siger borgmester Erik Flyvholm (V), Lemvig, talsmand for Nordvækstgruppen med de tre kommuner Lemvig, Struer og Holstebro. En nordvestjysk delegation fik onsdag et kvarters foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, og de seks politikere og fagfolk spildte ikke tiden. Der blev argumenteret for, hvorfor det vil være sundhedsmæssigt uforsvarligt at placere det fremtidige vestjyske sygehus med akutmodtagelse i eller omkring Herning, næsten 100 km fra yderområderne langs vestkysten.

– Udvalget ville vide, om vi primært tænker i akuttransport-tider og -afstande, eller om det især er et spørgsmål om at skaffe arbejdspladser og udvikling til Nordvestjylland. Vi svarede, at trygheden for befolkningen helt klart er det vigtigste argument for et fortsat sygehus i Holstebro. At Erik Juhl-udvalget underkender betydningen af afstandskriteriet, vil ikke kunne fjerne den utryghed, som adskillige hundrede tusinde mennesker i vores region og andre yderområder af landet kommer til at leve i, hvis de såkaldte eksperter får lov at bestemme, siger Erik Flyvholm.

Spørgsmålet om en øget helikopterdækning af yderområderne ville folketingspolitikerne i Sundhedsudvalget også gerne høre vestjydernes mening om.

– Vi svarede, at vi ikke anser helikoptere som en realistisk løsning på akutproblemet. Der er tekniske og kapacitetsmæssige begrænsninger forbundet med helikoptertransporter, og vi tror ikke på, at der vil stå en helikopter klar, hver gang en livstruet patient skal overflyttes. Vi fornemmede, at udvalget delte vores skepsis over for helikopter-løsningen, siger Erik Flyvholm.

15 minutters foretræde sætter sine begrænsninger, men de seks talsmænd for Nordvestjylland udnyttede tiden optimalt ved på skift at fremføre argumenter og svare på spørgsmål. Således kunne Bjarne From fra gruppen Virksomheder i Vest ramme en solid pæl gennem den ofte fremførte frygt for, om et storsygehus i Nordvest vil kunne rekruttere lægefagligt personale. Hans arbejdsplads, Cheminova A/S, har ingen problemer med at trække flere hundrede akademikere helt ud på landtangen mellem Harboøre og Thyborøn.

Alle pressemeddelelser om: