Formanden: Om igen Region Midtjylland

27. november 2008

Til redaktionen

Holstebro, 27. november 2008

Vi e-mailer to pressemeddelelser for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. 1.Ekspertpanelets rapport er en katastrofe for Nordvestjylland.
Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og foto findes på http://www.presseoversigt.dk/vis.asp?medID=985&kundeID=260

2. Formanden:
Om igen
Region Midtjylland
Tekst ved journalist Else Hansen.

Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt borgmester og formand for samarbejdet Nordvækstjylland, Erik Flyvholm, tlf. 9663 1201.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Formanden:
Om igen
Region Midtjylland

 

Ekspertudvalgets rapport med anbefalinger til sygehusinvesteringer på i første omgang 15 milliarder vender fingeren nedad til bl.a. et storsygehus i Gødstrup ved Herning. Udvalgets formand, Erik Juhl, finder ikke, at det umiddelbart er den bedste løsning og beder Region Midtjylland genoverveje og komme tilbage med alternativer og i det hele taget en bedre analyse. Erik Juhl betegnede på pressemødet materialet, de havde fået, som beskedent. Han anbefaler i øvrigt en udbygning af Herning sygehus, og understreger, at Vest selvfølgelig skal have et akuthospital, og det kunne efter hans opfattelse fint ligge i Herning.

Ekspertudvalgets anbefalinger skal nu behandles i ministeriet, og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, der kaldte det en historisk dag for en ny sygehusstruktur, lovede at melde ud senest den 1. februar 2009. Dermed er første runde slut, og anden runde med regionerne begynder. Regionerne kan herefter byde ind igen i håb om at få del i de sidste 10 milliarder, som tænkes frigivet i 2010.

Ekspertudvalget har i sit arbejde lagt vægt på, om regionerne har fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet. At samle behandlingen af patienterne i færre, men større enheder, effektivisere med bl.a. bedre udnyttelse af apparaturet og medarbejderne. Sygehusenes placering er ikke et spørgsmål om afstand, men om den tid, der går inden en patient kan behandles, understregede Erik Juhl. Rapporten foreslår, at de praktiserende læger samles i større fællesskaber, der kan fungere som skadestuer – også med døgnåbent, og afstandene til sygehusene mindskes med hensigtsmæssig placering af ambulancerne, bedre lægeambulancer og helikoptertjeneste. Ekspertudvalget anbefaler 18 akutsygehuse mod i dag mellem 40 og 45.

Rapporten anbefaler, at bl.a. Skejby udbygges for 6.35 mia. og Viborg for 1.15 mia. Farsø anbefales udbygget, men der bliver ikke nybyggeri i Himmerland, som ligger tæt på Randers og Viborg – og altså heller ikke i Gødstrup.

 

Alle pressemeddelelser om: