Thyborøn får halvanden gange så langt til akuthospitalet

24. november 2008

Til redaktionen

Holstebro, 24. november 2008

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. Thyborøn får halvanden gange så langt til akuthospital. Langt de fleste danskere vil have betydelig kortere afstand.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Grafik ved AD’er Solveig Sumborg/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt borgmester og formand for samarbejdet Nordvækstjylland, Erik Flyvholm, tlf. 9663 1201.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Thyborøn får halvanden gange så langt til akuthospitalet

Fire ud af fem danske regioner tager udstrakte hensyn til geografien ved planlægningen af fremtidige akutmodtagelser. Region Midtjylland skiller sig markant ud med store afstande for befolkningen i nordvest

Når nøden er størst, er hjælpen nær i Danmark. Fire af landets fem regioner har vedtaget planer for udbygning af akutberedskabet, der betyder, at en borger, der kommer ud for en ulykke eller et livstruende akut sygdomstilfælde højst vil have 65 km til nærmeste sygehus-modtagelse. Langt de fleste danskere vil have betydelig kortere afstand.

Blot ikke i Region Midtjylland. Her ser det skidt ud for borgerne i det nordvestjyske område. Thyborøn topper med en afstand på 92 km til det af regionspolitikerne vedtagne storsygehus i landsbyen Gødstrup ved Herning. En afstand, der er ca. halvanden gange så stor som de længste tilsvarende distancer i resten af landet.

De 700 beboere på Rømø er dem, der har den næstlængste afstand til akutmodtagelse. Ca. 65 km er der fra Vadehavsøen til sygehusene i enten Esbjerg eller Aabenraa. Udover disse to har Region Syddanmark placeret sine akutmodtagelser i Kolding, Odense og Svendborg med en særstatus for den isolerede Ærø, der bibeholder en akutfunktion.

Sjælland prioriterer afstanden

Region Sjælland tegner sig for tredjelængste afstand, idet borgere fra det vestligste Lolland vil få ca. 62 km til akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus. Hvis Sjællands Regionsråd havde handlet på samme måde som det knebne flertal i Midtjyllands Regionsråd, der vedtog Gødstrup-placeringen, ville vestlollikkerne få meget langt til nærmeste akutmodtagelse. Men det gjorde man netop ikke:

– Sundhedsstyrelsen har jo defineret et patientunderlag for de kommende fælles akutmodtagelser på minimum 200.000 – 250.000 mennesker. Det opfylder Lolland-Falster området ikke med en befolkning på 160.000. Men vi har opnået Sundhedsstyrelsens forståelse for og accept af, at området udgør en særlig problemstilling på grund af de geografiske afstande. Derfor bliver der fortsat akutmodtagelse i Nykøbing i den kommende sygehusstruktur, siger planlægningschef Niels Petersen, Region Sjælland. De øvrige sygehuse med akutmodtagelse i denne region bliver Holbæk, Køge og Slagelse.

Patientunderlaget for det planlagte Regionshospital Vest i Region Midtjylland er 274.000 mennesker. Regionen kunne dermed have valgt placeringen Holstebro Syd som anbefalet af mange eksperter og borgere uden at komme i konflikt med Sundhedsstyrelsens definitioner. Holstebro Syd ligger knap 60 km fra Thyborøn, og kun 4.700 mennesker i optageområdet vil med de planlagte vejudbygninger få mere end en times kørsel til sygehuset, hvis hospitalet bliver bygget her. Ved placeringen i Gødstrup vil 27.276 mennesker få mindst en times kørsel til akutmodtagelse med et opdateret vejnet. (Kilde: COWI: Nyt hospital i Vestjylland. 2008)

Nordjyder nyder godt af Midtjylland

Region Nordjylland satser på fortsat akutmodtagelse i Aalborg, Hjørring og Thisted. De mest udsatte bliver skagboerne, der vil få 57 km til Hjørring Sygehus. Beboerne i den sydlige del af Himmerland vil kunne blive transporteret med udrykning til Region Midtjylland, der med akutsygehusene i Viborg og Randers er ganske godt forsynet i denne del af regionen.

Det tætteste net med sygehuse har Region Hovedstaden, der satser på fortsat akutmodtagelse i Hillerød, Herlev, Hvidovre og på Bispebjerg Hospital i København. Længst afstand er der fra Hundested til Hillerød Sygehus: 32 km. Til denne region hører Bornholm, der efter planen beholder sin særlige status med akutmodtagelse på Rønne Sygehus og efterfølgende overførsel til Rigshospitalet.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for de kommende fælles akutmodtagelser på landets sygehuse. Sideløbende har regionerne lagt sygehusplaner med ønsker for kommende udvidelser. Et såkaldt ekspertudvalg nedsat af regeringen offentliggør sine anbefalinger omkring den fremtidige sygehusstruktur i Danmark på torsdag, 27. november. Til juni vedtager Folketinget den endelige udbygningsplan på området med forventede investeringer på 25-30 mia kr.

Alle pressemeddelelser om: