Læger vil gerne til Holstebro

20. november 2008

Til redaktionen

Holstebro, 20. november 2008

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. Regionshospitalet Holstebro har ikke problemer med at rekruttere læger, når bare de faglige udfordringer er til stede.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved fotograf Søren Palmelund/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt ledende overlæge på Medicinsk Afdeling Holstebro, Inge Christensen, tlf. 9912 5705 eller borgmester og formand for samarbejdet Nordvækstjylland, Erik Flyvholm, tlf. 9663 1201.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Læger vil gerne til Holstebro

Rekruttering er i det store og hele ikke noget problem for Regionshospitalet Holstebro. Når de faglige udfordringer er til stede, flytter lægerne gerne vestpå

”Læger vil bo i de større byer. Vi vil ikke kunne skaffe kvalificeret personale, hvis det kommende storsygehus bliver placeret i Holstebro.”

Sådan lød hovedargumentet, da et snævert flertal i Regionsrådet for Region Midtjylland i juni besluttede at placere det kommende storsygehus i landsbyen Gødstrup ved Herning. Men argumentet holder ikke. Regionshospitalet Holstebro har i det store og hele ingen problemer med at rekruttere lægepersonale til uddannelses-, forsknings- og speciallægestillinger. Og lægerne tilbringer ikke fritiden på landevejene med at pendle til og fra Århus og andre østdanske byer. De fleste af dem bor i og omkring Holstebro.

– Samtlige uddannelsesstillinger inden for nyre-, lunge- og blodsygdomme er besat. Vi har en ubesat stilling i reumatologi, hvor det på landsplan er svært at rekruttere, men det løser sig muligvis, da vi har en kandidat i kikkerten. Vi har lige nu fire, som er langt fremme i deres speciallægeuddannelse og som giver udtryk for, at de gerne vil blive her på stedet. Vi har et par ledige overlægestillinger, men i de tre år, hvor jeg har været her, har vi ansat fem overlæger. Lige nu går en overlæge i nefrologi på pension, men det generationsskifte skal vi nok klare, siger Inge Christensen, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling Holstebro. Hun tilføjer, at de rekrutteringsproblemer, Holstebro og hele Vestjylland har haft i de senere år især drejer sig om at besætte uddannelsesstillinger til kommende praktiserende læger.

Venteliste i nefrologi

Netop nefrologi – nyresygdomme – er et medicinsk subspeciale, som har givet Regionshospitalet Holstebro et godt omdømme blandt læger og medicinstuderende. Professor Erling Bjerregaard Pedersen, der er den ledende blandt specialets tre overlæger, fortæller, at man endog har en ansøger på venteliste til en uddannelsesstilling.

– Interessen må tilskrives vores velfungerende medicinske forskningslaboratorium, som producerer masser af videnskabeligt materiale samtidig med, at vi uddanner og beskæftiger phd-studerende i blandede forsknings- og afdelingsstillinger. Aktuelt har vi seks phd-studerende tilknyttet nefrologi, og to-tre nye er på vej næste år. De finder hos os et attraktivt forskningsmiljø, og de arbejder samtidig på en afdeling, hvor de får muligheder for at afprøve samtlige facetter inden for nefrologi, når vi undtager nyretransplantationer, som er et centraliseret speciale. Vi tager patienter ind fra tre måneder efter en transplantation, så der er rig mulighed for at studere det spektrum af komplikationer, som kan tilstøde, siger Erling Bjerregaard Pedersen.

Han beklager, at Holstebro har mistet kirurgien, der er overflyttet til Regionshospitalet Herning som led i sammenlægningen til Hospitalsenhed Vest. Kirurgisk tilsyn kan tilkaldes, men et mave/tarm-indgreb skal foretages i Herning, hvorefter patienten flyttes tilbage til Holstebro, hvis der eventuelt opstår komplikationer som nyresvigt. Denne forretningsgang har ikke afskrækket yngre læger og phd-studerende fra at søge til Holstebro. En af dem er Jesper Nørgaard Bech. Han startede som phd-studerende og beklæder nu en overlægestilling i nefrologi.

– Jeg lod mig lokke hertil af de gode forskningsmuligheder. I dag har jeg en spændende stilling, hvor jeg kan forske ved siden af mit arbejde på afdelingen Min kone er lægesekretær med job på sygehuset. Vi blev så glade for byen, at vi flyttede permanent hertil i 2005, hvor vores datter skulle begynde i skolen, siger Jesper Nørgaard Bech.

Holstebro hæger om specialer

Han indgår i et medicinsk lægeteam, hvoraf adskillige har arbejdet på Regionshospitalet Holstebro som basis- og turnuslæger, i uddannelsesstillinger, som led i en phd og nu er fastansatte special- og overlæger.

– Holstebro har gennem mange år været meget fikseret på og har hæget om sine lægespecialer. Vi er et effektivt sygehus med kort afstand mellem specialerne, og det virker tiltrækkende på mange. På et tidspunkt lavede vi en intern undersøgelse, der viste, at speciallæger ved sygehuset i Holstebro typisk bor i eller ved byen, hvorimod lægerne i Herning i udpræget grad er pendlere. Denne forskel kan efter min vurdering ikke bare tilskrives de geografiske afstande til Århus, siger Jesper Nørgaard Bech, der læste medicin ved Aarhus Universitet og stammer fra Esbjerg.

En af de læger, for hvem det ikke er aktuelt at pendle, er polske Anja Kulik. Hun kom til Holstebro i efteråret 2006 med en polsk uddannelse i intern medicin. Året efter fulgte hendes mand efter, idet han fik stilling som speciallæge i anæstesiologi ved Regionshospitalet Holstebro. Anna Kulik har en uddannelseslægestilling i nefrologi, hvor hun er ved at afslutte det første år Holstebro og tager de to følgende år ved universitetshospitalet i Skejby.

Hjælpen er altid ved hånden

– Mit mål er en overlægestilling i nefrologi i Holstebro. Det attraktive ved at arbejde her er, at man får lov at arbejde meget selvstændigt, og at jeg kan ringe på et hvilken som helst tidspunkt og få gode råd og svar, siger Anna Kulik.

Og byen?

– Vi er faldet til her sammen med vores barn. Jeg ved ikke, om vi vil bo her hele livet, men de næste mange år vil det passe os fint. Der er mange fritidsmuligheder, og vi har venner i køreafstand. Det eneste, jeg klager over, er vejret!

Alle pressemeddelelser om: