Lovmangel om responstid til kvæstede mennesker

11. november 2008

Til redaktionen

Holstebro, 11. november 2008

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. Borgmestrene fra Lemvig, Struer og Holstebro retter nu en forespørgsel til sundheds- og forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen for at få lovgivet om responstiden til kvæstede mennesker.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Søren Palmelund/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt borgmester og formand for samarbejdet Nordvækstjylland, Erik Flyvholm, tlf. 9663 1201.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Borgmestre undrer sig over lovgivningen:

Lovmangel om responstid til kvæstede mennesker

 

Når der udbryder ildebrand, siger lovgivningen, at brandvæsenet skal være på pletten i løbet af et bestemt antal minutter. Men lovgivningen siger intet om, hvor lang tid der må gå, før kvæstede mennesker kan komme under professionel behandling.
– Hvorfor er der intet lovkrav om det? spørger borgmestrene Erik Flyvholm fra Lemvig Kommune, Martin Merrild fra Struer Kommune og Arne Lægaard fra Holstebro Kommune.

Går til minister

Den lovbefalede responstid for brandslukning er i tæt bymæssig bebyggelse 10 minutter, i spredt bymæssig bebyggelse 15 minutter og 20 minutter på landet. Responstiden gælder fra det øjeblik, alarmen lyder, til brandvæsenet er på skadestedet.
De tre borgmestre henvender sig nu skriftligt til sundheds- og forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen for at få svar på, hvorfor der ikke er nogen lov om responstid, når det drejer sig om mennesker i nød.

Svært at forklare

– Netop transporttiden og vore geografiske afstande i Nordvestjylland er et vægtigt argument for at få placeret et storsygehus, hvor flest mulige har kortest vej til akutbehandling, siger de tre borgmestre, der er frontfigurer i en fornyet kamp for at få placeret et nyt storhospital i Region Midtjylland ved Holstebro.
– Vi vil med regionsrådets beslutning om at placere storsygehuset i landsbyen Gødstrup i Herning Kommune få afstande på op til 100 km fra skadested til akuthospital. Det er en strækning, der svarer til afstanden fra København til Slagelse. Det har jeg svært ved at forklare borgerne, siger Erik Flyvholm.
– I mine øjne signalerer lovgivningen, at man prioriterer materielle goder højere end mennesker. Rådgivningsfirmaet COWI har beregnet, at en placering af et nyt storsygehus ved Herning vil medføre, at over 30.000 borgere får mere end 1 times transporttid til det nye hospital, supplerer Martin Merrild.
Falck oplyser, at redningskorpset opererer med en gennemsnitlig responstid i Region Midtjylland. Den er afhængig af, hvor i regionen ambulancerne rykker ud.
Og Arne Lægaard, der for nylig har været igennem drøje forhandlinger om at få det fremtidige brandslukningsberedskab på plads, mener også, landspolitikerne skal bruge kræfter på at sikre borgerne den mest effektive behandling.

Alle pressemeddelelser om: