To hospitaler med hver sine specialer

4. november 2008

Til redaktionen

Holstebro, 4. november 2008

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune. Borgmestrene fra Lemvig, Struer og Holstebro går nu forrest i en tværpolitisk kamp for at få flyttet placeringen af det kommende storhospital.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Søren Palmelund/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Yderligere informationer kontakt borgmester og formand for samarbejdet Nordvækstjylland, Erik Flyvholm, tlf. 9663 1201 eller speciallægekonsulent Niels A. Larsen, mobil 2166 3128.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Holstebrooverlægernes formand:

To hospitaler med hver sine specialer

 

Hvis Nordvestjylland skal bevare og udbygge sine lægefaglige kompetencer i de kommende 10 år, skal hospitalerne i Herning og Holstebro beholde de specialer, som de havde indtil for et år siden. Opgaven som hovedakuthospital skal blot flyttes fra Herning til Holstebro, så færre patienter får urimelig langt til akutbehandling. Hospitalet i Herning skal så beholde en akutmodtagelse og samtidig udbygges som kræfthospital. Det vil give landsdelen det bedst tænkelige udgangspunkt for et kommende storhospital, der tidligst kan stå færdigt om ca. 10 år.
Det fastslår formanden for speciallægerne på Regionshospitalet Vest i Holstebro, speciallægekonsulent Niels A. Larsen. Han er ubetinget tilhænger af, at specialister -nes viden og kunnen udnyttes optimalt ved at give dem gode arbejdsvilkår og samle specialpatienterne, hvor de kan få den bedste behandling.

Bevar specialfunktionerne

Niels A. Larsen peger på, at der mellem de forskellige ekspertområder på sygehusene er opbygget et værdifuldt samarbejde om patienter med komplicerede og mange facetterede sygdomme. Dette samarbejde tabes, hvis man flytter specialefunktioner, så de ikke længere findes på samme hospital.

– I øjeblikket har de to hospitaler i Herning og Holstebro en fælles ledelse og er godt på vej til også at have en fælles ledelse for de enkelte afdelinger. Den konkurrence eller ”søskendejalousi”, som tidligere var et anliggende for de to hospitalers ledelse, er dermed flyttet nedad i hierakiet, så der blandt de menige personalegrupper kommer en usund vilje imod dem på det konkurrerende nabosygehus. Samtidig medfører den større afstand mellem medarbejdere og ledelse mindre indføling og direkte kontakt. Det svækker respekten for ledelsen, som fortsat kan styrre og uddelegere, men mangler feedback og derfor yderligere sætter medarbejdernes respekt over styr.

Bedst rustet

Omkring 90 procent af de patienter, som bliver indlagt på et sygehus, fejler almindelige sygdomme og behøver ikke specialbehandling. Men for at være bedst rustet til at tage imod og behandle de resterende ca. 10 procent skal specialisterne have de bedste forhold at arbejde under, mener Niels A. Larsen.
Ønsket om at lade sygehusene i Holstebro og Herning beholde deres specialer kommer midt i den debat, der raser, efter at Region Midtjyllands har valgt at placere et nyt storhospital i landsbyen Gødstrup i Herning Kommune. Folketinget og et ekspertudvalg skal i de kommende måneder komme med en indstilling om den fremtidige sygehusstruktur i Danmark.

Alle pressemeddelelser om: