Tiden er vigtig!

30. maj 2008

Til redaktionen

Holstebro, 30. maj 2008

Holstebro, 30. maj 2008

Vi e-mailer pressestof for De aktive arbejdspladser i vest, som arbejder for placering af det nye hospital ved Holstebro.
Se mere på www.virksomhederivest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer og koordinering – kontakt journalist Carsten Tolbøll, tlf. 8624 2700.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Tiden er vigtig!

Jo længere tid, der går fra en blodprop opstår i hjernen og til sygehusindlæggelsen, jo større hjerneskade må patienten forventes at skulle leve med resten af sine dage. Praktiserende læge i Thyborøn appellerer til sund fornuft, når regionshospitalet skal placeres

– Almindelig sund fornuft siger os, at tid betyder noget ved behandling af akut sygdom. Det behøver man ikke at have læst til læge for at vide!

Hans Asger Holmsgaard er læge og driver praksis i Thyborøn. Bysamfundet for enden af Harboøre Tange ligger længst væk fra det planlagte nye regionshospital, uanset hvilken af de otte skitserede placeringer, regionsrådet formentlig i næste uge vælger at anbefale. Netop derfor er det ifølge Holmsgaard livsvigtigt, at sygehuset bygges ved Holstebro, fordi det giver den korteste afstand for flest mulige borgere i hospitalets optageområde.

– Vi mærker det i øjeblikket. Siden 1. februar, hvor den nye Akutplan trådte i kraft, skal de akutte kirurgiske patienter køres til Herning for at blive behandlet. Endnu har der ikke været ”lig på bordet”, men jeg frygter det værste. Vi har store og farlige arbejdspladser som Cheminova med over 800 ansatte og Thyborøn Havn, siger Hans Asger Holmsgaard.

Tidsgrænse på tre timer

Også uden for arbejdstid er lokalbefolkningen og de mange tusinde turister ved Vesterhavet særligt udsatte ved ulykker og akut sygdom.

– Ved blodpropper i hjernen er der en tidsgrænse på tre timer, hvor det er muligt at sætte ind med medicin, der kan opløse blodproppen. Vel at mærke tre timer fra symptomerne registreres, og indtil behandlingen påbegyndes. Forinden skal man først have tilkaldt egen læge eller vagtlæge, som skal rykke ud, stille diagnose og ringe efter en ambulance. Står der en parat i Lemvig, kan den være fremme i løbet af 19 minutter. Skal der tilkaldes ambulance længere væk fra, går der naturligvis længere tid. Så er der transporten til sygehuset. Medicinsk behandling af blodpropper kan kun ske på hospital, eftersom der forinden skal foretages skanning, som jo også tager tid, forklarer Hans Asger Holmsgaard.

Heldigvis for Thyborøn og omegn køres patienter med blodpropper i hjernen fortsat til Regionshospitalet Holstebro. Ledende overlæge Jesper Tørring, Neurologisk Afdeling, har udsendt en vejledning til de praktiserende læger. Her slår han fast, at ”lost time er lig med lost brain”.

– Det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok med at få patienten på sygehuset. Jo tidligere, behandlingen kan sættes ind, jo større er chancerne for, at patienten overlever med begrænsede mén. Jo længere tid, der går, jo større bliver den hjerneskade, som patienten skal leve med resten af sit liv. Det samme gør sig gældende ved blodpropper i hjertet, hvor man inden for to og halv time efter symptomstart kan sætte ind med operation med ballonudvidelse, siger Hans Asger Holmsgaard.

Ikke underbyggede påstande

I et bilag til COWI’s rapport om sygehusplaceringerne citeres Region Midtjyllands præhospitale leder Erika Christensen for, at afstanden til akuthospitalet næppe er afgørende for overlevelse. ”Den præhospitale indsats i kombination med den lægefaglige ekspertise og specialedækning på modtageafdelingen er (formentlig) vigtigere end transportafstanden.”, står der ordret.

– Hvis tiden ikke betyder noget, hvorfor kører ambulancen så med udtrykning? Det er usagligt at forlange videnskabelig dokumentation for andres påstande og så nøjes med formodninger til at underbygge sine egne. Faktum er, at tiden er livsvigtig. Med den nye Akutplan har vi fået væsentligt længere til et sygehus med akutmodtagelse, og mig bekendt har Falck ikke udvidet sit beredskab i vores område. Vi skal have det kommende regionshospital placeret midt i optageområdet og dermed ved Holstebro, fastslår den praktiserende læge fra Thyborøn.

Alle pressemeddelelser om: