Når systemet svigter

30. maj 2008

Til redaktionen

Holstebro, 30. maj 2008

Vi e-mailer pressestof for De aktive arbejdspladser i vest, som arbejder for placering af det nye hospital ved Holstebro.
Se mere på www.virksomhederivest.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved Lars Kamstrup/Lemvig Folkeblad
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer og koordinering – kontakt journalist Carsten Tolbøll, tlf. 8624 2700.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Når systemet svigter

Liv og førlighed er på spil i Thyborøn-Harboøe, når nogen eller noget undlader at tilkalde hjemmesygeplejersker ved 112-alarmer

Tanken er ikke rar at sidde tilbage med. Elektriker Poul Hau Lyng fra Harboøre har for nylig mistet sin mor. Den 83-årige kvinde døde i marts på Regionshospitalet Herning dagen efter, at hun ved 23-tiden sank bevidstløs sammen i Poul Hau Lyngs søsters hjem i Harboøre.

– Der gik 15 minutter, fra vi slog alarm og til ambulancen kom fra Lemvig. I løbet af det tidsrum lykkedes det min svoger at genoplive min mor gennem mund til mund. Vi kunne tale med hende, og derfor spekulerede vi i første omgang ikke videre over, at hjemmeplejen aldrig dukkede op. Men bagefter tænkte jeg: Hvis hun nu var blevet ved med at være bevidstløs? Så ville det have været 15 lange minutter for os, siger Poul Hau Lyng.

Dødsårsagen var en dårligt fungerende hjerteklap, som den aldrende kvinde ikke nåede at blive opereret for. Poul Hau Lyng opsøgte en af de følgende dage Harboøre Omsorgscenter, som ifølge den særlige ordning for Thyborøn-Harboøre skal alarmeres ved samtlige 112-opkald i tidsrummet 16.00-8.00 og i weekender. Men her kunne man forsikre ham om, at der ikke havde været nogen 112-opkald den aften, hans mor blev syg.

– Det er underligt, at systemet tilsyneladende svigter gang på gang. Alle siger jo ellers, at vi kan være trygge, hvis der sker noget aften eller nat, fordi hjemmesygeplejerskerne er så hurtige til at rykke ud. Men hvis de ikke bliver ringet op, er det jo nytteløst. Jeg føler mig meget utryg ved, at vi i så fald skal transporteres 90 kilometer til Herning, før vi kan blive tilset af fagpersoner. Alle ved jo, at chancen for overlevelse er størst, jo hurtigere man kommer under behandling, siger Poul Hau Lyng.

Følgerne af en blodprop kunne have været mildnet

En anden Harboøre-borger, der har været tæt på et akut sygdomstilfælde, hvor der heller ikke blev tilkaldt hjemmesygeplejerske, er gået videre med sagen. Efterlønsmodtager Poul Erik Andreasen beretter om en situation 21. marts 2007, hvor en mand faldt om med en blodprop på Søndergade kl. 7.15. Der blev ringet 112, og ambulancen kom så hurtigt den kunne fra Lemvig.

– Falck-folkene gjorde, hvad de skulle og fik personen genoplivet. Men der blev ikke ringet til vagthavende hjemmesygeplejerske, som ellers befandt sig tæt på og kunne have været fremme straks efter. Det kunne måske have gjort en afgørende forskel. Patienten er i dag stærkt handicappet som følge af blodproppen og skal have hjælp til alt, siger Poul Erik Andreasen.

Alarmcentralen, som modtager 112-opkald, giver besked til Falcks Vagtcentral Midt i Skejby, der tager stilling til, hvilken form for indsats, der skal aktiveres til den enkelte opgave. Poul Erik Andreasen rettede henvendelse til vagtcentralleder Thomas Dietz, som i første omgang undskyldte sig med, at centralens opkald til Harboøre Omsorgscenter ikke var blevet besvaret.

Dette blev siden tilbagevist af TDC, og vagtcentralchefen måtte erkende, at der kunne være sket en fejl. Vagtcentralen får automatisk en påmindelse, når der skal tilkaldes hjemmesygeplejerske som led i en udrykning i de udkantsområder, som har en sådan ordning. Men systemet er sårbart, og særligt efter overgangen til Region Midtjylland sidste år har der været mange svipsere.

Sygehuset skal ligge ved Holstebro

– Det øger ikke trygheden i et yderområde. Det er af afgørende betydning, at hjælpen kommer hurtigt. Det er en falsk tryghed, når der er en aftale, som glemmes jævnligt, siger Poul Erik Andreasen.

Hans byfælle Poul Hau Lyng trækker perspektivet videre til den aktuelle placering af det kommende store regionshospital:

– At systemet svigter, er endnu et argument for, at det sygehus ikke må placeres længere væk fra os end Holstebro. Sker det, bliver vi da først utrygge!

Alle pressemeddelelser om: