Ambulancen kom sidst

16. maj 2008

Til redaktionen

Holstebro, 16. maj 2008

Vi e-mailer pressestof for De aktive arbejdspladser i vest, som arbejder for placering af det nye hospital ved Holstebro.
Se mere på www.manden-med-leen.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotos ved fotograf Søren Palmelund/Tilsted Com og Cheminova A/S.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt afdelingschef Uffe Stephansen, Cheminova A/S, tlf. 9690 9750 eller 40809937.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Ambulancen kom sidst

Hvis ulykker indtræffer på Cheminova A/S, kan det få alvorlige konsekvenser, at virksomheden ligger længst væk fra ambulancer og hospital. Og det kan blive endnu værre, hvis politikerne fejlplacerer det kommende regionshospital

Med blodet piblende fra en fire cm lang flænge i panden ventede smed Niels Vestergaard på hjælp. Minutter føles som timer, når man lige har været ude for en arbejdsulykke og ikke aner, hvor alvorlig skaden er. Og der gik 28 lange minutter fra opkaldet til 112 og til Falcks ambulance drejede ind gennem porten til kemivirksomheden Cheminova på Rønland nord for Lemvig.

Det var onsdag den 26. marts i år. En arbejdsdag som alle andre for den 55-årige Niels Vestergaard, der har været ansat på Cheminova A/S siden 1985. Lige indtil det gik galt.

– Jeg skulle rette en bøjet profil op på rammen af en tankcontainer. Jeg lagde et stykke stål mellem brænderen og hydraulikcylinderen, for at det kunne optage varmen. Men det må være blevet ustabilt, for pludselig sprang stålstykket op som en fjeder og ramte mig lige over venstre øjenbryn, fortæller Niels Vestergaard.

Cheminova tilkaldte en ambulance kl. 9.58. Alarmcentralen sendte i første omgang en praktiserende læge fra Thyborøn, som ankom 10.10. Lægen fik standset blødningen og konstaterede, at der ikke var sket alvorlig personskade. Politiet var på stedet 10.23, og først 10.26 – 28 minutter efter opkaldet til alarmcentralen – ankom Falcks ambulance. Akutberedskabet for det vestjyske område har ikke læge ombord i ambulancen, så der skulle gå yderligere fire minutter, før en lægebil ankom.

– Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der ville være sket, hvis jeg var blevet bevidstløs eller havde fået åbent kraniebrud. Eller hvis jeg en dag skulle falde om med en blodprop eller et hjertestop. Så er der langt til hjælp, konstaterer Niels Vestergaard.

Hospital ved Herning øger dødsrisiko

Og der kan blive endnu længere, hvis politikerne i Region Midtjylland den 18. juni beslutter at placere det kommende regionshospital længst væk fra virksomheder og borgere længst mod vest. En placering tæt ved Holstebro vil derimod sikre den korteste transporttid for flest mulige af de 274.000 borgere, der kommer til at benytte det kommende storhospital.

Og det kan betyde forskellen på liv og død for medarbejderne på Cheminova, hvor risikoen for ulykker med farlige stoffer, eksplosioner og fysiske hændelser trods store sikkerhedsforanstaltninger altid er til stede.

– Vores generelle erfaring er, at der går mere end 20 minutter, fra vi slår alarm, og til ambulancen er her. Hvis det nye sygehus placeres ved Herning, vil der gå mindst en time, før en tilskadekommen kan komme under behandling. Og vi har oplevet livstruende tilfælde, siger afdelingschef Uffe Stephansen, der er ansvarlig for risiko og sikkerhed på Cheminova A/S.

Ifølge Falcks egen statistik for 2007 er en akut ambulanceudrykning i gennemsnit fremme på ulykkesstedet 8,3 minutter efter opkaldet. I København er responstiden helt nede på 6,7 minutter. Og her har man ikke den fysiske afstand til behandlingsstedet, som vestjyderne må leve med – oven i de længere responstider.

Ikke flere ambulancer den dag

Niels Vestergaard er kommet sig over episoden uden andre mén end et ar i panden. Han tænker på, at det kunne være gået helt galt for andre vestjyder den 26. marts.

– Jeg fik at vide, at samtidig med min arbejdsulykke måtte Falck rykke ud til to trafikulykker i området. Hermed var al ambulancekapacitet opbrugt, så det er rent held, at andre ikke kom alvorligt til skade i det tidsrum!

Alle pressemeddelelser om: