Herning går over stregen

15. maj 2008

Til redaktionen

Holstebro, 15. maj 2008

Vi e-mailer pressestof for De aktive arbejdspladser i vest, som arbejder for placering af det nye hospital ved Holstebro.
Se mere på www.manden-med-leen.dk

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved COWI I/S.
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt bestyrelsesmedlem i Nordvestjysk Erhvervsråd Bjarne From, tlf. 4080 9980.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Herning går over stregen

Herning Kommune plæderer for placering af regionshospitalet inden for egen kommunegrænse ved at medregne eksterne patienter. Optimistiske tal for akuttransporter modsiges af regionens analysefirma, COWI

“Flere patienter kan nå akuthospitalet inden for hhv. 10, 20 og 30 udrykningsminutter ved en placering tæt på Herning frem for en placering tæt på Holstebro.”

Sådan konkluderer Herning Kommune i sit “Oplæg til placering af et nyt Regionshospital”. En fyldig rapport, hvori Herning ivrigt argumenterer for at placere det kommende hospitalsprojekt inden for sin egen kommunegrænse.

Ingeniørfirmaet COWI A/S, som er en af landets førende eksperter, når det gælder trafikberegninger og sygehusplanlægning, når frem til den stik modsatte konklusion!

COWI har for Region Midtjylland analyseret de otte placeringsmuligheder imellem Holstebro og Herning, som regionsrådet har udpeget. COWI’s rapport vil sammen med indstillingerne fra Holstebro og Herning Kommuner danne baggrund for den endelige beslutning om placeringen, som Regionsrådet skal træffe 18. juni.

Og COWI’s beregninger når frem til dette facit: Med det planlagte, udbyggede vejnet vil 90 procent af befolkningen i sygehusets optageområde kunne nå frem i ambulance inden for 30 minutter, hvis sygehuset placeres i Tjørring Nord eller Gødstrup, som er Herning Kommunes foretrukne placeringer mellem de to byer.

Men hele 96 procent af befolkningen vil ifølge COWI kunne nå fra hjem til hospital på max 30 minutter, hvis placeringen bliver Holstebro Syd eller Nr. Felding, som er de to placeringer, der ligger tættest på Holstebro by.

Forskellen er 6 procent eller 16.400 personer. De fleste af dem er mennesker, der har valgt at bo eller arbejde langs den jyske vestkyst med større afstand til akutmodtagelse og længere ventetid på ambulancekørsel. De ekstra minutters ventetid eller kørsel kan i værste fald betyde, at indsatsen for at redde en patient mislykkes.

Fremmede patienter og flotte transporttider

Nærlæser man de to rapporter, er det tydeligt, at Hernings flotte transporttider opnås ved at inddrage patienter uden for det midt/vestjyske område.

COWI holder sig til det kommissorium, som Region Midtjylland udstak: At undersøge placeringsmulighederne for et hospital, der skal betjene befolkningen i det tidligere Ringkøbing Amt, svarende til 274.000 mennesker. Herning Kommune har taget en passer og tegnet en cirkel med centrum i f. eks. Tjørring Nord og set på, hvor mange mennesker inden for denne radius, som vil have kortere transporttid til et sygehus i Tjørring sammenlignet med andre sygehuse.

Herved når man op på et patientunderlag på 311.000. Og 256.000 af dem – svarende til 82,3 procent – vil via fremtidens vejnet kunne være fremme i ambulance i løbet af 30 minutter. COWI’s tilsvarende tal for Tjørring Nord-placeringen er 54 procent.

– Herning Kommune har brugt en beregningsmetode, som afspejler deres syn på opgaven, hvor vi har holdt os til det kommissorium, vi fik. Det er da muligt, at man kan påregne et patientgrundlag fra f. eks. Silkeborg Sygehus’ optageområde, men det er nok ikke noget, Region Midtjylland vil starte en diskussion af her og nu, hvor man har en vedtaget hospitalsplan, der definerer de fremtidige roller for de enkelte sygehuse, siger projektleder og sygehusplanlægger Helle Gaub, COWI A/S.

Selv om man undlader at medregne patienter uden for kommissorieområdet, er Herning Kommune betydeligt mere optimistisk, når det gælder transporttider til sygehuse inden for egen kommunegrænse, sammenlignet med jeres tal?

– Vi har placeret hver enkelt borger og husstand i klynger og opgjort deres rejsetid til de forskellige sygehusplaceringer. Det er mit indtryk, at vi har arbejdet med et noget mere finmasket net end Herning Kommune. Vi har også bestræbt os på at lægge de samme forudsætninger for placering af kommende veje til grund for vores beregninger omkring samtlige otte placeringer, siger Helle Gaub.

Ikke bundet af kommissoriet

Formanden for Region Midtjyllands styregruppe omkring placering og opførelse af det kommende regionshospital er afdelingsleder Lars Dahl Pedersen. Han bekræfter, at Herning Kommune er ”gået over stregen” i forhold til den opgave, der blev stillet:

– Kommissoriet siger, at det kommende regionshospital for Hospitalsenhed Vest skal erstatte de nuværende regionshospitaler i Holstebro og Herning, hvad angår såvel somatiske som psykiatriske patienter. Det er det befolkningsgrundlag, der udgjordes af det tidligere Ringkøbing Amt. Herning har valgt en anden systematik, men hvilken rolle rapporterne fra Herning og Holstebro vil spille, når politikerne drøfter sagen den 18. juni, kan jeg ikke sige, udtaler Lars Dahl Pedersen.

Alle pressemeddelelser om: