Nyt slagteri kan forbedre dansk konkurrenceevne

5. maj 2008

Til redaktionen

Holstebro, 5. maj 2008

Vi e-mailer pressestof for Moesgaard Meat A/S i Naur ved Holstebro, som i dag blev indviet af fødevareminister Eva Kjer Hansen.
Se mere på www.moesgaard-meat.dk

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograferne Søren Palmelund/Tilsted Com og fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.
Tekst og foto findes på www.presseoversigt.dk
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt svineproducent Niels Jørgen Haahr Pedersen, tlf. 4075 3317 eller svineproducent Hans Haahr Pedersen, tlf. 2339 7631.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Nyt slagteri kan forbedre dansk konkurrenceevne

Det fastslog fødevareministeren ved åbningen af Moesgaard Meat A/S.

Med ny teknologi, nytænkning og et positivt syn på dyrevelfærd kan slagterierne være med til at forbedre den danske konkurrenceevne.
Det fastslog fødevareminister Eva Kjer Hansen, da hun mandag formiddag klippede snoren over ved den officielle åbning af Moesgaard Meat A/S i Naur ved Holstebro. Og dermed bakkede hun politisk op om grundlaget for det nye svineproducentdrevne slagteri.
– Det er godt at se, at virksomheden stiller dyreetiske krav, så man kan undgå de lange svinetransporter, hvor dyrene lider. Det kan give udviklingen et skub fremad. Samtidig tager man under selve slagtningen hensyn til dyrenes stressniveau. I det hele taget har man tænkt tankerne til ende, og det er fint, sagde hun.
Eva Kjer Hansen lagde vægt på, at slagterierne spiller en stor rolle, når det drejer sig om fødevaresikkerheden. Danmark er kendt for at ligge i toppen, og dermed kan udlandet trække på de danske erfaringer.

Fremtiden tegner lys

Formanden for bestyrelsen i Moesgaard Meat, direktør Henning Haahr Pedersen, sagde på godt vestjysk, at slagteriet ikke gør så meget andet end at undgå at sende udtjente avlsdyr på lange transporter til udlandet. I stedet køres de på kort tid til slagteriet i Naur, bliver slagtet og skåret op i halve og derpå sendt til videre forarbejdning i udlandet.
Han oplyste, at der tilsyneladende ikke er problemer med at få leverandører, og meget tyder på, at slagteriet kan sikre dem en god afregning. Så alt i alt tegner fremtiden lys for det nye slagteri, mente bestyrelsesformanden, der også takkede medarbejderne, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) samt Holstebro Tekniske Skole for et forbilledligt samarbejde.
NNFs forbundsformand, Ole Wehlast, glædede sig over, at Moesgaard Meat er baseret på dyrevelfærd, og at det er godt, at nogen gør det anderledes. Han så også det nye slagteri som et initiativ, der kan være med til at bevare arbejdspladser i Danmark, og det er noget, NNF vil gå langt for at støtte.

Dyrevelfærd

Moesgaard Meat blev en kendsgerning, da de to vestjyske svineproducenter, brødrene Niels Jørgen Haahr Pedersen og Hans Haahr Pedersen, købte det private Naur Slagtehus A/S i efteråret 2007. De går begge ind for, at vejen fra stald til slagteri skal være kortest mulig, og at slagteriet skal ses som deres bidrag til at forbedre den danske dyrevelfærd.
Moesgaard Meat har en nyetableret slagtelinie, der kan slagte 120 slagtesvin eller 60 søer i timen. Slagtelinien bliver dermed i forhold til kapaciteten den tredje største til søer i Danmark. Med fuld kølekapacitet vil anlægget kunne slagte ca. 100.000 søer om året.

Alle pressemeddelelser om: