Fødevareminister åbner nyt slagteri

14. april 2008

Til redaktionen

Holstebro, 14. april 2008

Vi e-mailer pressestof for Moesgaard Meat A/S i Naur ved Holstebro, som officielt åbner mandag 5. maj. Fødevareminister Eva Kjer Hansen kommer og foretager den officielle åbning.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Jens Honoré.
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt svineproducent Niels Jørgen Haahr Pedersen, tlf. 4075 3317 eller svineproducent Hans Haahr Pedersen, tlf. 2339 7631.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Fødevareminister åbner nyt slagteri

Med åbningen af Moesgaard Meat A/S vil eksporten og transporten af levende slagtesøer til nordtyske slagterier blive overflødig.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen er klar til at klippe snoren over, når slagteriet Moesgaard Meat A/S i Naur ved Holstebro officielt åbner mandag den 5. maj.
Dermed bakker hun politisk op om grundlaget for det nye svineproducentdrevne slagteri, der er opstået for at undgå den stærkt kritiserede transport af levende søer til nordtyske slagterier.
– Jeg ser frem til at indvie det nye slagteri ved Holstebro, og jeg håber, at åbningen af stedet vil afhjælpe nogle af de problemer, vi har set med svinetransporter over grænsen, siger Eva Kjer Hansen.

Dyrevelfærd

Moesgaard Meat blev en kendsgerning, da de to vestjyske svineproducenter, brødrene Niels Jørgen Haahr Pedersen og Hans Haahr Pedersen, købte det private Naur Slagtehus A/S i efteråret 2007.
De to brødre går begge ind for, at vejen fra stald til slagteri skal være kortest mulig, og slagteriet skal ses som deres bidrag til at forbedre den danske dyrevelfærd.
– Ved en kort transporttid oplever dyrene så lidt uro som muligt, og de bliver mindst muligt belastede. Dermed får landmændene en bedre afregning, fordi færre dyr bliver så belastede, at de bliver kasseret, siger svineproducent Hans Haahr Pedersen.

Ny slagtelinie

Moesgaard Meat har en nyetableret slagtelinie, der kan slagte 120 slagtesvin eller 60 søer i timen. Slagtelinien bliver dermed i forhold til kapaciteten den tredje største til søer i Danmark. Med fuld kølekapacitet vil anlægget kunne slagte ca. 100.000 søer om året.
– Vi skal ikke foretage opskæring og videre forarbejdning af kødet, men alene eksportere halve kroppe til opskæring i andre europæiske lande, siger Hans Haahr Pedersen.

Alle pressemeddelelser om: