Risiko for flere brande er overhængende

14. januar 2008

Til redaktionen

Holstebro, 14. januar 2008

Vi e-mailer pressestof for Boligselskabet Sct. Jørgen i Holstebro, som sætter røgalarmer op i alle deres lejligheder pga. dødsbrande.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Boligselskabet Sct. Jørgen, direktør Kurt Degnbol, tlf. 9742 4844.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Risiko for flere
brande er
overhængende

Sammensætningen af beboere i almennyttige boliger ændrer sig, og det kan øge risikoen. Boligselskabet Sct. Jørgen skærper opmærksomheden med investering i røgalarmer.

Risikoen for flere brande i det almennyttige boligbyggeri er overhængende i fremtiden, efterhånden som sammensætningen af beboere ændrer sig.
– Vi har i forvejen en bred beboersammensætning, men udviklingen i samfundet peger på, at stadig flere, som kan have problemer med at klare sig i egen bolig uden hjælp, bliver henvist til almennyttige boliger, siger direktør Kurt Degnbol fra Boligselskabet Sct. Jørgen i Holstebro.
Det stiller ifølge direktøren krav om skærpet opmærksomhed på det brandmæssige område, og her prøver boligselskabet at være på forkant med udviklingen. Boligselskabet har allerede taget konsekvensen af, at to lejere inden for de seneste to år har mistet livet efter brande i deres lejligheder. Det er sket ved at købe røgalarmer til alle ca. 2700 lejligheder i Holstebro og ca. 1100 lejligheder i Struer for at sikre beboerne bedst mulig.
– Vi ønsker, at vore beboere skal bo trygt og godt, og ved at købe røgalarmer til dem viser vi, at vi også mener noget med det. Nok kan vi ikke forhindre brande i at opstå, men vi kan skabe så stor sikkerhed som mulig, siger Kurt Degnbol.

Tobak er hovedårsag

Han kalder røgalarmerne små livreddere, som kan gøre forskellen mellem liv og død. Dermed er han helt på linie med brandvæsenet i Holstebro, som er med i en kampagne for røgalarmer i samarbejde med Tryg Fonden, forsikringsbranchen og beredskabsstyrelsen. Tryg Fonden leverer 200 røgalarmer, som brandvæsenet, redningsberedskabet og hjemmeplejen i fællesskab vil sætte gratis op hos ældre/handicappede borgere.
Brandtekniske undersøgelser viser, at tobaksgløder og uforsigtige rygevaner er hovedårsagen til de brande, som koster menneskeliv. Derfor mener Kurt Degnbol, at der samfundsmæssigt kan gøres en større indsats for at forbedre sikkerheden.
– Hvorfor er det ikke obligatorisk med røgalarmer? De koster kun ca. 30 kr. pr. stk., og det er jo intet i forhold til investeringen i f.eks. et samtalekøkken. Jeg spekulerer også over, hvorfor vi ikke kan købe selvslukkende cigaretter, som man kan i f.eks. USA. Det kan være med til at forhindre brande og redde menneskeliv, siger han.

Alle pressemeddelelser om: