Boligselskab sætter røgalarmer op efter dødsbrande

14. januar 2008

Til redaktionen

Holstebro, 14. januar 2008

Vi e-mailer pressestof for Boligselskabet Sct. Jørgen i Holstebro, som sætter røgalarmer op i alle deres lejligheder pga. dødsbrande.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Boligselskabet Sct. Jørgen, direktør Kurt Degnbol, tlf. 9742 4844.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Boligselskab sætter
røgalarmer op
efter dødsbrande

– Røgalarmer kan være med til at redde liv. Det er et flot initiativ af Boligselskabet Sct. Jørgen, siger beredskabsinspektør.

Boligselskabet Sct. Jørgen i Holstebro har nu taget konsekvensen af, at to lejere inden for de seneste to år har mistet livet efter brande i deres lejligheder.
– Vi har købt røgalarmer til alle vore lejligheder for at sikre vore beboere bedst mulig. Vi ønsker, at vore beboere skal bo trygt og godt, og ved at købe røgalarmer til dem viser vi, at vi også mener noget med det. Nok kan vi ikke forhindre brande i at opstå, men vi kan skabe så stor sikkerhed som mulig, siger direktør Kurt Degnbol.

Farlig rygning

På landsplan omkommer op imod 100 mennesker hvert år som følge af ildebrande, og de brandtekniske undersøgelser viser, at tobaksgløder og uforsigtige rygevaner er hovedårsagen til brandene. I 2004 omkom ca. 40 mennesker som følge af brande, der opstod ved tobaksrygning, og det rokker ved den traditionelle opfattelse af, at brande oftest opstår i forbindelse med levende lys.
Beredskabsinspektør og daglig leder af brandvæsenet i Holstebro, Arne Quistgaard, roser initiativet fra boligselskabet.
– Der er ingen tvivl om, at røgalarmer kan redde liv. Når man bliver alarmeret af en røgalarm, er der god tid til at finde en farbar udgang og komme væk fra branden. Røg og varme stiger jo opad, så de følsomme røgalarmer sikrer, at der i forholdsvis lang tid vil være luft nok til, at folk kan kravle ud i sikkerhed, siger Arne Quistgaard.
Brandvæsenet går i øvrigt snart i gang med en kampagne for røgalarmer i samarbejde med Tryg Fonden, forsikringsbranchen og beredskabsstyrelsen. Tryg Fonden leverer 200 røgalarmer, som brandvæsenet, redningsberedskabet og hjemmeplejen i fællesskab vil sætte gratis op hos ældre/handicappede borgere.

Bliver berørte

Boligselskabet Sct. Jørgen har ca. 2700 lejligheder, der er fordelt i 36 afdelinger, og desuden administrerer boligselskabet ca. 1100 lejligheder i Arbejdernes Andelsboligforening i Struer. Udover at købe røgalarmer til alle med tilbud om hjælp til opsætningen har boligselskabet planer om også at installere røgalarmer i alle opgange.
– Når det drejer sig om en brand, gælder det om at få den opdaget så hurtigt som muligt. En røgalarm gør, at man ikke kan sove sig væk fra lyden. Det øger sikkerheden, mener Kurt Degnbol.
Et nyhedsbrev til alle beboere med bl.a. råd om, hvordan man skal forholde sig ved brande, er også blandt initiativerne, og i det hele taget tror boligselskabet på, at information er vejen til større sikkerhed.
– I et lejlighedsbyggeri bor lejerne tæt på hinanden, og selvfølgelig bliver naboerne menneskeligt berørt af ildebrande. Navnlig når den ender med dødelig udgang. Man kan ikke undgå at spekulere på, at en brand i værste fald kan have katastrofale følger for resten af beboerne i en opgang. Vi hverken kan eller vil leve med, at det eventuelt sker igen, uden at vi har gjort en indsats, siger Kurt Degnbol.
Indkøbet af røgalarmerne koster i øvrigt Boligselskabet Sct. Jørgen ca. 100.000 kr.

Alle pressemeddelelser om: